CADGen 2.0

Aplicatie CAD completa proiectata exclusiv pentru Cadastru Sistematic

Descarca TrialComanda

CADGen 2.0 este o aplicatie pentru AutoCAD (versiunile 2002 – 2019) si BricsCAD Pro sau Platinum (versiunile V12 – V19). Programul a fost realizat cu ajutorul limbajelor de programare Visual Lisp și C++, iar pentru interfata a fost utilizat limbajul DCL (Dialog Control Language).

Scopul principal al aplicatiei il reprezinta automatizarea procesului de creare a livrabilelor prevazute in specificatiile tehnice a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara.

Programul se adreseaza persoanelor fizice si juridice autorizate de OCPI/ANCPI si permite generarea rapoartelor (Registre cadastrale, Opis alfabetic, Fise de date ale imobilelor) si a fișierelor .cgxml, direct din desenul .dwg aferent sectorului cadastral. Rapoartele se genereaza în format .xls, de aceea este obligatorie existenta aplicatiei Microsoft Excel.

Aplicatia CADGen 2.0 cuprinde un numar de 15 comenzi grupate in meniul pull-down CADGen si o bara de instrumente Cadastru General .

 

Utilizarea efectiva a aplicatiei incepe dupa finalizarea desenului aferent sectorului cadastral. Imobilele din componenta sectorului cadastral trebuie sa fie reprezentate prin polilinii 2D inchise, in elevatie zero, pe layerul TERENURI. Poliliniile nu vor contine segmente curbe (fit sau spline) si nici vertexuri duble.

Comanda A1. Scara plan permite alegerea scării planului cadastral. Numitorul scării planului cadastral va avea efect asupra comenzilor grafice ulterioare.

Comanda A2. Caroiaj topografic permite alegerea desenarea caroiajului topografic prin două moduri: fie prin specificarea a două puncte diagonale (cazul caroiajului Rectangular), fie prin selecția unei polilinii 2D închise ce include zona de caroiat (cazul caroiajului Poligonal).

Comanda A3. Inserare format plansa permite inserarea în desenul curent a unui format de desen tip ISO A0, A1, A2, A3 (portret sau vedere) și A4 (portret sau vedere), ca entitate de tip BLOCK.

Comanda A4. Creeaza layout plansa permite construirea în spațiul hârtie (Paper Space) a unui model (layout) reprezentând un format ISO standard de planșă, care include desenul realizat în spațiul model (Model Space). Aceasta este o comandă pregătitoare, în vederea printării planului cadastral.

Comanda A5. Adnotari plansa permite inserarea pe planul cadastral a textelor (adnotărilor) specifice prevazute în Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară.

Comanda F21. Adaugare/Editare date imobil permite asocierea/modificarea de date cadastrale pentru un imobil din ecranul grafic, reprezentat printr-o polilinie 2D inchisa, amplasata pe layerul TERENURI. La prima utilizare a acestei comenzi aplicatia va afisa o caseta de dialog pentru initializarea lucrarii de Cadastru General, conform anexei 2. Practic, in caseta de dialog se vor introduce acele date comune tuturor imobilelor din sectorului cadastral. Drept urmare, aceste informatii nu vor mai fi solicitate ulterior, pentru niciun alt imobil din planul cadastral. Caseta de dialog pentru introducerea/editarea datelor cadastrale este prezentata în anexa 3.

Comanda F22. Genereaza anexe cadastru permite generearea anexelor specifice lucrărilor de Cadastru General, ca fișiere de tip .xls (Microsoft Excel). Conținutul anexelor va fi preluat din informațiile asociate imobilelor din desen (poliliniilor 2D închise de pe layerul TERENURI). După apelarea comenzii vor fi generate următoarele anexe:

Registrele Cadastrale Individuale;
Opisul Alfabetic al Titularilor;
Fișele de Date ale Imobilelor;
Foile Colective pentru condominii.
Anexele se vor genera în același loc în care se află desenul curent. Fișele de date ale imobilelor se vor amplasa într-un subdirector cu denumirea <Fise Imobil Sector xxx>, unde xxx va fi numărul sectorului introdus cu ocazia inițializării lucrării de cadastru (la prima utilizare a comenzii F21).

 

Comanda F23. Analiza geometrie imobile permite depistarea eventualelor suprapuneri dintre imobilele cu sau fără date asociate. În cazul în care au fost identificate suprapuneri între imobile va fi afișată o casetă informativă privind numărul punctelor de intersecție identificate. Punctele de intersecție depistate vor fi evidențiate prin entități de tip POINT ce se vor amplasa pe un layer cu denumirea PUNCTE_SUPRAPUNERI.

 

Comanda F24. Localizeaza imobil în plan permite localizarea unui imobil din desen după mai multe criterii de căutare (numărul CADGEN, identificatorul electronic, numărul de carte funciară veche, numărul cadastral vechi, numărul topografic sau numele/prenumele/denumirea persoanei fizice sau juridice) conform anexei 4. În cazul în care a fost identificat imobilul, polilinia aferentă acestuia va fi adusă în centrul ecranului. Dacă au fost identificate mai multe imobile care corespund criteriului introdus, acestea vor fi aduse în zona centrală a ecranului și vor fi subliniate (evidențiate highlight).

Comanda F25. Genereaza fisiere CGXML permite generearea fișierelor .cgxml aferente imobilelor din planul cadastral. Fișierele se vor genera în același loc în care se află desenul curent, într-un subdirector cu denumirea <Fisiere CGXML Sector xxx>, unde xxx va fi numărul sectorului cadastral introdus cu ocazia inițializării lucrării de cadastru general.

 

Comanda F26. Polilinii din fisiere CGXML permite desenarea poliliniilor imobilelor (terenuri și construcții) prin citirea de fișiere .cgxml. După selecția directorului fișierelor .cgxml, programul va desena secvențial contururile imobilelor (terenurilor) și – după caz – ale construcțiilor, prin polilinii 2D închise. Poliliniile terenurilor se vor desena pe layerul TERENURI, iar poliliniile construcțiilor se vor desena pe layerul CONSTRUCTII. Suplimentar, în centrele geometrice ale imobilelor, aplicația va amplasa etichete-text cu numerele CADGEN ale imobilelor. Etichetele vor fi dispuse pe layerul ID-uri.

 

Comanda F27. Inspecteaza imobile în plan permite inspectarea planului cadastral în vederea identificării imobilelor care conțin date asociate. Imobilele cu date asociate vor fi puse în evidență prin hașurare la traversarea lor cu mouse-ul, iar prin pick (buton stânga) se poate obține o casetă de dialog informativă pentru imobilul respectiv (conform anexei 5).

Comanda F28. Import/Export date persoane permite importul de fișiere .csv ce conțin datele de identificare pentru persoanele fizice și/sau juridice. Este de asemenea posibil exportul într-un fișier .csv a datelor persoanelor introduse în desenul curent.

 

Comanda F29. Editare date generale sector permite modificarea datelor generale ale sectorului cadastral, respectiv numărul sectorului cadastral, tipul zonei (cooperativizată sau necooperativizată), numărul planșei ș.a.m.d.

Update 19.11.2018

Update nou lansat in 19 noiembrie 2018

Începând cu data de 19 noiembrie 2018 aplicațiile TopoGraph7.0, TopoGraph7.1 și CADGen2.0 sunt disponibile și pentru noul BricsCAD V19.

În cadrul noului update aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0, pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri:

          A fost introdusă comanda nouă RAPORTCF disponibilă prin tastare la promptul de comandă. Aceasta permite realizarea unui raport extern al înscrierilor de carte funciară introduse în sector până la momentul apelării comenzii. Raportul se generează în format .xls, indiferent de stadiul desenului și de numărul imobilelor cu date asociate. Comanda permite verificarea vizuală globală a tuturor înscrierilor din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare, pentru fiecare imobil în parte.

În cadrul comenzii [F24. Localizare imobil în plan] a fost introdus un nou criteriu de localizare a imobilelor, după numărul actului de proprietate sau posesie.

De asemenea, imobilele identificate după criteriul de localizare introdus, pot fi inclusiv eliminate prin opțiunea de ștergere a acestora.

Update 01.11.2018

Update 01.11.2018
Începând cu data de 01 noiembrie 2018 aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 includ două comenzi noi pentru lucrările de cadastru sistematic. Comenzile noi sunt disponibile numai prin tastare la promptul de comandă în AutoCAD și/sau BricsCAD.

Comanda GEOTEST
Această comandă este disponibilă prin tastarea cuvântului GEOTEST la promptul de comandă, și permite verificarea corespondenței dintre geometriile curente ale imobilelor cu date asociate și geometriile acestor imobile din baza de date internă a acestora. Practic, după asocierea informațiilor cadastrale, cu ajutorul acestei comenzi se pot identifica acele imobile care au suferit modificări geometrice ulterioare intenționate sau accidentale (de ex. mutarea unor vertexuri, ștergeri/adăugări de vertexuri, modificări de poziții ale imobilelor etc). După apelarea comenzii programul va efectua testul și va afișa rezultatul într-o casetă de forma:

Această opțiune a fost inclusă și în cadrul comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML], programul oferind totuși și posibilitatea de omitere a rezultatelor testului geometric efectuat.

Comanda DATAGO
Această comandă este disponibilă prin tastarea cuvântului DATAGO la promptul de comandă, și permite copierea sau mutarea datelor asociate de la un imobil-sursă, la un imobil-destinație (fără date). Imobilul fără date asociate (imobilul-destinație) trebuie să fie reprezentat printr-o polilinie 2D închisă situată pe layerul TERENURI, în elevație zero și fără segmente curbe. După selecția imobilului-destinație va fi afișată o casetă de forma:


Această comandă poate fi utilă, spre exemplu, în cazul imobilelor pentru care există aceiași proprietari și aceleași acte de proprietate (înscrieri). Ulterior, datele imobilului-destinație pot fi actualizate cu ajutorul comenzii F21, modificând – după caz - numărul CADGEN și datele parcelelor componente (suprafață, numar parcelă, număr tarla etc). Comanda are ca scop creșterea productivității în procesul de introducere a datelor pentru imobilele din sectorul cadastral. Descrierile detaliate ale acestor noi comenzi se regăsesc și în manualele de utilizare ale aplicațiilor TopoGraph7.1 și CADGen2.0.

Update 09.10.2018

- In cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost introdusa o caseta de introducere a suprafetei din act a imobilului. Aceasta caseta a fost amplasata in zona Coordonate, sub butonul Export coordonate, ca in imaginea de mai jos:


La selectia unei polilinii in vederea adaugarii informatiilor cadastrale, caseta suprafetei din acte se va completa implicit cu valoarea suprafetei masurate a imobilului (suprafata poliliniei). In cazul in care suprafata din acte a imobilului este mai mare decat cea masurata, caseta continand suprafata din acte va trebui editata corespunzator. Astfel, programul va identifica in automat daca este sau nu caz de suprafata diminuata nemaifiind necesara actionarea comutatorului de suprafata diminuata. Dupa apelarea comenzii [F25. Generare fisiere CGXML], fisierul aferent imobilului va include si suprafata din acte indrodusa. De asemenea si fisa de date a imobilului va include – dupa caz – declaratia de accept a suprafetei diminuate.

In rubrica aferenta coordonatelor imobilului si constructiilor, valorile acestor coordinate se vor inscrie cu un numar fix de 4 zecimale, aspect ce se va mentine atat dupa salvarea datelor imobilului, cat si in cadrul fisierului CGXML aferent acestuia.

Update 10.09.2018

Ultimul update lansat la 10 septembrie 2018 include remedieri de erori și îmbunătățiri ale comenzilor existente.
- Pentru că în procesul de prelucrare a datelor și de realizare a livrabilelor fiecare click contează, la apelarea comenzii F21. Adăugare/Editare date imobil în câmpul de selecție a tipului de imobil se propune ca variantă implicită tipul de imobil neîmprejmuit;
- În cazul lucrărilor de cadastru sistematic desfășurate pe fostele zone necooperativizate, la înscrierile în partea a 2-a a cărții funciare este utilizată persoana de tip neidentificat. În conformitate cu prevederile ghidului de utilizare a aplicației Generare CG (pag. 21), adresa fiecărei persoanei de tip neidentificat va include localitatea Neidentificata si codul poștal 999999. Comanda F21. Adăugare/Editare date imobil a fost adaptată astfel încât fiecare persoană de tip neidentificat va include implicit acest tip de adresă, nefiind necesare click-uri suplimentare pentru introducerea acestor date;
- Imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru și de carte funciară ale căror geometrii sunt întretăiate de elemente naturale sau artificiale (drumuri, cursuri de apă, canale de irigații etc.), conform prevederilor actuale, se vor împărți în parcele distincte cărora li se vor acorda numere cadgen separate. Întrucât fiecare parcelă are același identificator electronic de proveniență, la salvarea datelor introduse în cadrul comenzii F21. Adăugare/Editare date imobil a fost eliminată restricția privind unicitatea acestor identificatori;
- La introducerea datelor calendaristice ale documentelor de proprietate se pot introduce acum și date anterioare anului 1900, situație specifică zonelor de carte funciară veche.

Update 31.08.2018

Altimul update lansat include printre altele remedierea unor erori si imbunatatiri ale comenzilor existente.
– a fost eliminata eroarea privind verificarea existentei adresei postale a persoanelor de tip “neidentificat” la salvarea datelor (comanda F21).
– in cadrul comenzii F22, la actionarea butonului conversie .xls ->.pdf, a fost introdusa o optiune noua. Astfel, dupa apasarea butonului si selectarea directorului fisierelor xls, programul ofera de acum si posibilitatea conversiei tuturor fisierelor xls identificate intr-un singur fisier pdf. Asadar, toate registrele sau toate fisele de date ale imobilelor pot fi convertite intr-un singur fisier pdf.

Update 18 iulie 2018

Incepand cu data de 18 iulie 2018 aplicatiile TopoGraph7.1 si CADGen2.0 includ doua comenzi noi pentru cadastru sistematic, apelabile la prompul de comanda in AutoCAD si BricsCAD. Comenzile RAPORT si CSV reprezinta doua unelte ajutatoare pentru faza de realizare a planului cadastral si, respectiv, pentru gestionarea datelor persoanelor fizice sau juridice ce vor face parte din componenta sectoarelor cadastrale. Comanda RAPORT permite realizarea unui raport parcelar extern în format .xls direct din desenul aferent sectorului cadastral. Functia este apelabila in orice moment, indiferent de stadiul desenului si de numarul imobilelor ce contin date asociate si permite verificarea vizuala globala a datelor de teren deja introduse (numere cadgen, numere cadastrale vechi, tipuri imobile, numere CF vechi, numere parcele, categorii de folosinta, suprafete, numere tarla, numere titluri, nume persoane etc).

Comanda CSV permite realizarea unui fisier .csv al persoanelor care vor face parte dintr-un sector cadastral. Comanda este utila in cazul in care se dispune in prealabil de datele individuale si de adresa ale persoanelor fizice sau juridice. Fisierul .csv al persoanelor se salveaza astfel încat, prin utilizarea ulterioara a comenzii si indicarea aceluiasi fisier, acesta se va completa corespunzator cu noile persoane introduse. Dupa realizarea fisierului .csv , acesta va putea fi utilizat in cadrul comenzii F28. Import/export date persoane, identificarea persoanelor fiind posibila pe baza de CNP sau CUI.

Update 11 iunie 2018

11 iunie 2018 – se lanseaza o noua versiune a CADGen, si anume 2.0. Pe langa vechile functii, se adauga imbunatatiri la restul meniurilor si se implementeaza comenzile de la A1 – A5 care se regasesc in manualul aplicatiei si la meniurile explicate in detaliu mai jos. De asemenea, ramane disponibila si versiunea CADGen 1.0,  insa in viitor nu va mai beneficia de update-uri!

Update 26 martie 2018

Incepand din 26 martie 2018, aplicatia CADGen 2.0 este disponibila si pentru AutoCAD 2019. Pentru utilizatorii aplicatiei CADGen 2.0  : structura fisierelor CGXML generate de aplicatie corespunde acum noilor cerinte impuse de E-Terra3, prin actualizarea nomenclatorului STREETTYPE pentru tipurile de strada CALEA si PIATA.

Update 19 martie 2018

Incepand cu versiunea actualizata din 19 martie 2018 s-a realizat recunoasterea diacriticelor si la importul fisierelor .cgxml in AutoCAD si BricsCAD.(pana acum era doar pentru creare, nu si pt. Import).

Update 12.03.2018

Ca urmare a precizarilor ANCPI din 26.02.2018 privind utilizarea diacriticelor romanesti in cadrul fisierelor CGXML, precum si in urma intrarii in productie a ultimei versiuni E-Terra3 (1.0.8.46), incepand din 12.03.2018 aplicatiile CADGen1.0 si TopoGraph7.1 au fost actualizate. Astfel, la ultimele versiuni CADGen 2.0 si TopoGraph7.1 comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] permite utilizarea diacriticelor romanesti (in conditiile stipulate in manualul de utilizare la pag. 6 si pag. 4), iar fisierele CGXML generate cu ajutorul comenzii [F25.Genereaza fisiere CGXML] vor contine diacriticele utilzate. De asemenea, pentru fisierele CGXML generate cu ajutorul comenzii F25, denumirile persoanelor juridice vor fi incluse in cadrul campului LASTNAME, conform ultimelor precizari ale ANCPI (impuse de noua versiune E-Terra3).

Prețuri CadGen

CLICK PE ICOANA PENTRU COMANDA

CADGEN 2.0

APLICATIA COMPLETA PENTRU CADASTRU SISTEMATIC

290 €

(o cheie de protectie inclusa)

UPGRADE DE LA VERSIUNEA VECHE

40 €

Upgrade de la v. 1.0
(se va furniza doar un Serial Number)

CADGen 2.0 este o aplicatie noua, care contine doar comenzile sectiunii Cadastru General din TopoGraph 7.1. Comenzile sunt dispuse intr-un meniu derulant si o bara de instrumente.
Aplicatia se livreaza cu o cheie de protectie USB si este disponibila pentru versiunile AutoCAD (2002-2019) și BricsCAD V12 – V18 (versiunile Windows eng. Pro sau Platinum).

CADGen 2.0 pentru AutoCAD și BricsCAD

Singura aplicatie pentru Cadastru Sistematic care permite generarea livrabilelor si a fisierelor CGXML direct din mediul CAD.

Prin achizitia CADGen 2.0, primesti aplicatia software de care ai nevoie pentru cresterea vizibila a productivitatii, cu pana la 80% in lucrarile de Cadastru Sistematic. Iata doar cateva motive, pentru folosirea aplicatiei CADGen:

– aplicatia se instaleaza si functioneaza sub AutoCAD si BricsCAD, acolo unde se pregateste fisierul .dwg aferent sectorului cadastral;
– aplicatia permite Adaugarea/Editarea de informatii (date parcele, date constructii, date persoane si inscrieri CF) pentru toate imobilele reprezentate in desen prin polilinii 2D inchise. Datele persoanelor se introduc o singura data, putand pot fi reutilizate atat in cadrul aceluiasi imobil, cat si in cadrul altor imobile sau altor sectoare cadastrale, de cate ori este nevoie;
– pentru imobilele prezente deja in sistemul integrat E-Terra, CADGen permite importul fisierelor CGXML asociate;
– in baza datelor cadastrale asociate, aplicatia permite generarea livrabilelor (registre cadastrale, opisul alfabetic al titularilor, fisele de date ale imobilelor) in format .xls (Microsoft Excel), direct din desen;
– aplicatia permite generarea automata a tuturor fisierelor CGXML aferente imobilelor din sectorul cadastral;
– programul dispune de unelte diverse de gestionare a imobilelor din sectorul cadastral, cum ar fi: identificarea eventualelor suprapuneri dintre imobilele cu sau fara date asociate, localizarea imobilelor in planul cadastral dupa mai multe criterii, inspectarea planului cadastral, generarea de polilinii (terenuri si constructii) din fisiere CGXML, editarea in orice moment a datelor generale ale sectorului (numar sector, tip de zona, numar de plansa, nume/denumire persoana autorizata);
– aplicatia permite exportul/importul datelor tuturor persoanelor din/in cadrul unui sector cadastral in fisiere tip csv.

SELECTATI DIN
TUTORIALELE VIDEO ALATURATE

Vedeti mai multe tutoriale pe canalul nostru de YouTube

Manualele de utilizare ale aplicatiei CadGen

TESTEAZA GRATUIT

Daca ti-am atras atentia si esti curios de toate functiile si capabilitatile aplicatiei CadGen si cum te poate ajuta aceasta in activitatea ta, te invitam sa descarci CadGen 2.0 prin butonul de mai jos si sa testezi GRATUIT timp de 30 zile, chiar de astazi.

Descarca CADGen

Introdu numele / numele companiei si adresa de email pe care doresti sa primesti linkul de descarcare.


Contacteaza-ne!

România, Hunedoara,
Strada Ion Creangă, Nr. 1/27

+40 722 564 125

office@topo.com.ro

Servicii de topografie si cadastru

Producator al softului TopoGraph & CADGen 

Distribuitor autorizat de software proiectare BricsCAD in Romania

SOFTWARE

Topograph