Aplicatia CADGen 3.0 | 80% Crestere a Productivitatii in Livrarea Lucrarilor de Cadastru

CADGen 3.0 este singura si cea mai complexa aplicatie din Romania pentru Cadastru Sistematic care permite generarea rapida si corecta a livrabilelor si a fisierelor CGXML direct din mediul CAD (AutoCAD versiunile 2002 – 2020 si BricsCAD Pro sau Platinum versiunile v12 – v20). 

Scopul principal al aplicatiei il reprezinta automatizarea procesului de creare a livrabilelor prevazute in specificatiile tehnice a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara.

Programul se adreseaza persoanelor fizice si juridice autorizate de OCPI/ANCPI si permite generarea rapoartelor (Registre cadastrale, Opis alfabetic, Fise de date ale imobilelor) si a fișierelor .cgxml, direct din desenul .dwg aferent sectorului cadastral. Rapoartele se genereaza în format .xls, de aceea este obligatorie existenta aplicatiei Microsoft Excel.

Prin achizitia CADGen 3.0, primesti aplicatia software de care ai nevoie pentru cresterea vizibila a productivitatii, cu pana la 80% in lucrarile de Cadastru Sistematic. Iata cateva motive pentru a introduce aplicatia in activitatea ta : 
– aplicatia se instaleaza si functioneaza sub AutoCAD si BricsCAD, acolo unde se pregateste fisierul .dwg aferent sectorului cadastral; 
– aplicatia permite Adaugarea/Editarea de informatii (date parcele, date constructii, date persoane si inscrieri CF) pentru toate imobilele reprezentate in desen prin polilinii 2D inchise. Datele persoanelor se introduc o singura data, putand fi reutilizate atat in cadrul aceluiasi imobil, cat si in cadrul altor imobile sau altor sectoare cadastrale, de cate ori este nevoie; 
– pentru imobilele prezente deja in sistemul integrat E-Terra, CADGen permite importul fisierelor CGXML asociate; 
– in baza datelor cadastrale asociate, aplicatia permite generarea livrabilelor (registre cadastrale, opisul alfabetic al titularilor, fisele de date ale imobilelor) in format .xls (Microsoft Excel), direct din desen; 
– aplicatia permite generarea automata a tuturor fisierelor CGXML aferente imobilelor din sectorul cadastral; 
– programul dispune de unelte diverse de gestionare a imobilelor din sectorul cadastral, cum ar fi: identificarea eventualelor suprapuneri dintre imobilele cu sau fara date asociate, localizarea imobilelor in planul cadastral dupa mai multe criterii, inspectarea planului cadastral, generarea de polilinii (terenuri si constructii) din fisiere CGXML, editarea in orice moment a datelor generale ale sectorului (numar sector, tip de zona, numar de plansa, nume/denumire persoana autorizata); 
– aplicatia permite exportul/importul datelor tuturor persoanelor din/in cadrul unui sector cadastral in fisiere tip csv.

  • Alegeți platforma dorita : CADGen are nevoie fie de AutoCAD Full Engine, fie de BricsCAD ca platformă pentru a funcționa. Dacă nu aveți instalata una dintre aceste platforme, puteți descărca o versiune de încercare a fiecăruia dintre ele apasand pe urmatoarele : BricsCAD | AutoCAD

Aplicatia CADGen 3.0 cuprinde un numar de 15 comenzi grupate in meniul pull-down CADGen si o bara de instrumente Cadastru General, dupa cum urmeaza :


Utilizarea efectiva a aplicatiei incepe dupa finalizarea desenului aferent sectorului cadastral. Imobilele din componenta sectorului cadastral trebuie sa fie reprezentate prin polilinii 2D inchise, in elevatie zero, pe layerul TERENURI. Poliliniile nu vor contine segmente curbe (fit sau spline) si nici vertexuri duble.

Comanda A1. Scara plan permite alegerea scării planului cadastral. Numitorul scării planului cadastral va avea efect asupra comenzilor grafice ulterioare.

Comanda A2. Caroiaj topografic permite alegerea desenarea caroiajului topografic prin două moduri: fie prin specificarea a două puncte diagonale (cazul caroiajului Rectangular), fie prin selecția unei polilinii 2D închise ce include zona de caroiat (cazul caroiajului Poligonal).

Comanda A3. Inserare format plansa permite inserarea în desenul curent a unui format de desen tip ISO A0, A1, A2, A3 (portret sau vedere) și A4 (portret sau vedere), ca entitate de tip BLOCK.

Comanda A4. Creeaza layout plansa permite construirea în spațiul hârtie (Paper Space) a unui model (layout) reprezentând un format ISO standard de planșă, care include desenul realizat în spațiul model (Model Space). Aceasta este o comandă pregătitoare, în vederea printării planului cadastral.

Comanda A5. Adnotari plansa permite inserarea pe planul cadastral a textelor (adnotărilor) specifice prevazute în Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară.

Comanda F21. Adaugare/Editare date imobil permite asocierea/modificarea de date cadastrale pentru un imobil din ecranul grafic, reprezentat printr-o polilinie 2D inchisa, amplasata pe layerul TERENURI. La prima utilizare a acestei comenzi aplicatia va afisa o caseta de dialog pentru initializarea lucrarii de Cadastru General, conform anexei 2. Practic, in caseta de dialog se vor introduce acele date comune tuturor imobilelor din sectorului cadastral. Drept urmare, aceste informatii nu vor mai fi solicitate ulterior, pentru niciun alt imobil din planul cadastral. Caseta de dialog pentru introducerea/editarea datelor cadastrale este prezentata în anexa 3.


Comanda F22. Genereaza anexe cadastru permite generearea anexelor specifice lucrărilor de Cadastru General, ca fișiere de tip .xls (Microsoft Excel). Conținutul anexelor va fi preluat din informațiile asociate imobilelor din desen (poliliniilor 2D închise de pe layerul TERENURI). După apelarea comenzii vor fi generate următoarele anexe:
Registrele Cadastrale Individuale;
Opisul Alfabetic al Titularilor;
Fișele de Date ale Imobilelor;
Foile Colective pentru condominii.

Anexele se vor genera în același loc în care se află desenul curent. Fișele de date ale imobilelor se vor amplasa într-un subdirector cu denumirea , unde xxx va fi numărul sectorului introdus cu ocazia inițializării lucrării de cadastru (la prima utilizare a comenzii F21).


Comanda F23. Analiza geometrie imobile permite depistarea eventualelor suprapuneri dintre imobilele cu sau fără date asociate. În cazul în care au fost identificate suprapuneri între imobile va fi afișată o casetă informativă privind numărul punctelor de intersecție identificate. Punctele de intersecție depistate vor fi evidențiate prin entități de tip POINT ce se vor amplasa pe un layer cu denumirea PUNCTE_SUPRAPUNERI.

Comanda F24. Localizeaza imobil în plan permite localizarea unui imobil din desen după mai multe criterii de căutare (numărul CADGEN, identificatorul electronic, numărul de carte funciară veche, numărul cadastral vechi, numărul topografic sau numele/prenumele/denumirea persoanei fizice sau juridice) conform anexei 4. În cazul în care a fost identificat imobilul, polilinia aferentă acestuia va fi adusă în centrul ecranului. Dacă au fost identificate mai multe imobile care corespund criteriului introdus, acestea vor fi aduse în zona centrală a ecranului și vor fi subliniate (evidențiate highlight).

Comanda F25. Genereaza fisiere CGXML permite generearea fișierelor .cgxml aferente imobilelor din planul cadastral. Fișierele se vor genera în același loc în care se află desenul curent, într-un subdirector cu denumirea , unde xxx va fi numărul sectorului cadastral introdus cu ocazia inițializării lucrării de cadastru general.

Comanda F26. Polilinii din fisiere CGXML permite desenarea poliliniilor imobilelor (terenuri și construcții) prin citirea de fișiere .cgxml. După selecția directorului fișierelor .cgxml, programul va desena secvențial contururile imobilelor (terenurilor) și – după caz – ale construcțiilor, prin polilinii 2D închise. Poliliniile terenurilor se vor desena pe layerul TERENURI, iar poliliniile construcțiilor se vor desena pe layerul CONSTRUCTII. Suplimentar, în centrele geometrice ale imobilelor, aplicația va amplasa etichete-text cu numerele CADGEN ale imobilelor. Etichetele vor fi dispuse pe layerul ID-uri.

Comanda F27. Inspecteaza imobile în plan permite inspectarea planului cadastral în vederea identificării imobilelor care conțin date asociate. Imobilele cu date asociate vor fi puse în evidență prin hașurare la traversarea lor cu mouse-ul, iar prin pick (buton stânga) se poate obține o casetă de dialog informativă pentru imobilul respectiv (conform anexei 5).

Comanda F28. Import/Export date persoane permite importul de fișiere .csv ce conțin datele de identificare pentru persoanele fizice și/sau juridice. Este de asemenea posibil exportul într-un fișier .csv a datelor persoanelor introduse în desenul curent.

Comanda F29. Editare date generale sector permite modificarea datelor generale ale sectorului cadastral, respectiv numărul sectorului cadastral, tipul zonei (cooperativizată sau necooperativizată), numărul planșei ș.a.m.d.Ce este CADGen?


CADGen 3.0 este o aplicatie noua, care contine doar comenzile sectiunii Cadastru General din TopoGraph 8.0 . Comenzile sunt dispuse intr-un meniu derulant si o bara de instrumente. Aplicatia se livreaza cu o cheie de protectie USB si este disponibila pentru versiunile AutoCAD (2002-2020) și BricsCAD v12 – v20 (versiunile Windows eng. Pro sau Platinum).

CADGen 3.0 pentru AutoCAD și BricsCAD


Singura aplicatie pentru Cadastru Sistematic care permite generarea livrabilelor si a fisierelor CGXML direct din mediul CAD.

Prin achizitia CADGen 3.0, primesti aplicatia software de care ai nevoie pentru cresterea vizibila a productivitatii, cu pana la 80% in lucrarile de Cadastru Sistematic. Iata doar cateva motive, pentru folosirea aplicatiei CADGen:
– aplicatia se instaleaza si functioneaza sub AutoCAD si BricsCAD, acolo unde se pregateste fisierul .dwg aferent sectorului cadastral;
– aplicatia permite Adaugarea/Editarea de informatii (date parcele, date constructii, date persoane si inscrieri CF) pentru toate imobilele reprezentate in desen prin polilinii 2D inchise. Datele persoanelor se introduc o singura data, putand pot fi reutilizate atat in cadrul aceluiasi imobil, cat si in cadrul altor imobile sau altor sectoare cadastrale, de cate ori este nevoie;
– pentru imobilele prezente deja in sistemul integrat E-Terra, CADGen permite importul fisierelor CGXML asociate;
– in baza datelor cadastrale asociate, aplicatia permite generarea livrabilelor (registre cadastrale, opisul alfabetic al titularilor, fisele de date ale imobilelor) in format .xls (Microsoft Excel), direct din desen;
– aplicatia permite generarea automata a tuturor fisierelor CGXML aferente imobilelor din sectorul cadastral;
– programul dispune de unelte diverse de gestionare a imobilelor din sectorul cadastral, cum ar fi: identificarea eventualelor suprapuneri dintre imobilele cu sau fara date asociate, localizarea imobilelor in planul cadastral dupa mai multe criterii, inspectarea planului cadastral, generarea de polilinii (terenuri si constructii) din fisiere CGXML, editarea in orice moment a datelor generale ale sectorului (numar sector, tip de zona, numar de plansa, nume/denumire persoana autorizata);
– aplicatia permite exportul/importul datelor tuturor persoanelor din/in cadrul unui sector cadastral in fisiere tip csv.

Versiunea trial timp de 30 zile gratuita pentru tine!