Update-uri Aplicatie TopoGraph - Cele mai Noi Actualizari

Pentru accesul la ultimul update trebuie descărcat și instalat noul setup-ul de instalare al programului. Descărcarea ultimei versiuni se poate face în două moduri: fie direct din Zona Clienți (pe baza credențialelor primite la achiziționarea aplicației), fie direct din program, accesând ultima comandă din meniului derulant intitulată Despre TopoGraph… În cea de-a doua variantă, din caseta de dialog informativă se acționează butonul Verifică actualizare program. În cazul existenței unei versiuni actualizate, noul setup de instalare se poate descărca și amplasa automat în subdirectorul C:\Descarcari

Pentru instalarea unei versiuni actualizate, se dezinstalează vechea versiune atât din AutoCAD/BricsCAD cât și de pe computer. Se rulează apoi noul setup de instalare al programului și se readuce meniul TopoGraph în AutoCAD/BricsCAD folosind aceeași procedură. [ vedeti mai multe aici ]

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Începând cu noul update aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ o comandă nouă ce permite realizarea fișierelor-proiect pentru 5 documentații cadastrale noi de primă înregistrare sau de actualizare date imobil, folosind o documentație cadastrală existentă (ca fișier cu extensia ddc). Comanda poate fi apelată direct din meniul pull-down folosind comanda CADASTRU și acționând butonul [F200. Documentatii cadastrale multiple], ca în imaginea de mai jos. Totodată, noua funcție poate fi apelată prin tastarea F200 la promptul de comandă și confirmarea cu Enter.

După selecția fișierului-proiect al documentației cadastrale existente, programul afișează o casetă de dialog în care, pentru fiecare documentație cadastrală nouă, se va introduce numărul de evidență al dosarului, tipul documentației și suprafața imobilului. De asemenea, memoriul tehnic al documentației cadastrale existente va fi cel implicit pentru fiecare dosar nou, acesta putând fi editat corespunzător folosind butoanele [Memoriu tehnic]. După alegerea fișierului documentației existente, programul propune implicit numerele de evidență ale dosarelor noi (prin incrementarea cu 1 a numărului dosarului existent). Totodată, fiecare dosar nou (fișier ddc) se poate salva (opțional) într-un director distinct amplasat în acelați loc cu fișierul ddc existent (prin bifarea comutatorului din partea de jos a casetei de dialog).

Generarea anexelor textuale 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 și 1.33 în format Excel pentru fiecare documentație cadastrală nouă se realizează folosind ulterior comanda [F19. Proiect Documentatie Cadastrala]. Comanda poate fi utilă în cazul documentațiilor cadastrale cu caracter repetitiv, așa cum este cazul lucrărilor de expropriere.


● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, la construirea tabelului recapitulativ al încăperilor din cadrul anexei grafice 1.37, prin utilizarea comenzii [F9. Tabel încăperi] a fost identificată o eroare de afișare a valorilor suprafeței totale și a suprafeței utile totale a unității individuale. Începând cu acest update, pentru calculul acestor valori se ține cont strict de valorile cu o singură zecimală ale suprafețelor utile ale încăperilor (conform reglementărilor în vigoare). Totodată, mărimile suprafețelor totale pot fi afișate în tabel, fie prin valori cu o singură zecimală, fie prin valori întregi (adaptarea va ține cont de solicitările OCPI locale).


● Pentru aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0, la introducerea/editarea datelor aferente unei persoane fizice folosind comenzile [F21. Adaugare/Editare date imobile] sau CSV (creează fișier csv persoane) a fost identificată o eroare pentru acele CNP-uri cu cod de județ invalid. Eroarea a fost eliminată începând cu acest update.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând cu noul update aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ comanda nouă [B16.Distribuie puncte TG cu coduri pe layere]. Comanda poate fi apelată direct din meniul pull-down, din ribbon, din toolbar-ul Puncte sau prin tastarea B16 la promptul de comandă și confirmarea cu Enter. Noua comandă permite distribuirea punctelor topografice (TG) cu coduri din desen pe layere personalizate. Fișierul Topocode.csv din directorul C:\TopoGraph conține denumirile layerelor asociate pe care se vor distribui punctele cu coduri din desen. După apelarea comenzii, programul va căuta automat toate punctele TG de pe ecranul grafic și va afișa o casetă de dialog de forma:


Se pot distribui pe layere toate punctele topografice cu coduri din desen (utilizând succesiv butoanele Selectează tot și Accepta) sau se pot selecta doar anumite coduri pentru care se dorește distribuirea punctelor din desen. Comanda este utilă în cazul în care se urmărește controlul vizual pe ecran al punctelor topografice cu anumite coduri (de ex. margini de drum, axe de drum, taluzuri, limite etc), facilitând astfel desenarea mai rapidă a planșei (prin închiderea/deschiderea temporară a acestor layere).

● În cadrul comenzii [C1. Cotare parcela], după selecția de pe ecran a poliliniei de cotat, în caseta de opțiuni Cotare parcela a fost introdus un comutator nou denumit plasează perpendicular textele prea lungi.


Prin bifarea acestui comutator, textul se dispune perpendicular pe segmentul de cotat. Este cazul textelor de cotă cu lungimi mai mari decât lungimile segmentelor de cotat.


● În cadrul comenzii [B8. Etichetare puncte], atunci când se dorește reamplasarea de etichete pentru numerele punctelor topografice din desen, în caseta de dialog Etichetare puncte a fost introdus un comutator nou denumit layer NUMERE_SUPRAPUSE.

Acest comutator este disponibil numai împreună cu comutatorul optimizare poziții numere și are ca scop distribuirea numerelor pe layerul implicit NUMERE_SUPRAPUSE (atunci când, pentru amplasarea numărului de punct, programul identifică și alte entități în poziția calculată). Ca și în cazul layerului COTE_SUPRAPUSE și layerul NUMERE_SUPRAPUSE va fi implicit închis.


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] din TopoGraph8.0 au fost introduse 3 criterii de localizare noi. Astfel, numărul total al criteriilor de localizare a imobilelor dintr-un sector cadastral a ajuns la 18.

Criteriul de localizare denumit Localizează imobilele cu înscrieri în partea a 3-a permite identificarea rapidă a tuturor imobilelor cu date asociate care dețin înscrieri în partea a 3-a a cărții funciare (notări, procese, interdicții, ipoteci, servituți etc).

Criteriul denumit Localizează toate imobilele cu construcții permite identificarea tuturor imobilelor în care au fost introduse construcții cu sau fără acte.

Criteriul denumit Localizează toate imobilele din intravilan este util în cazul sectoarelor cadastrale mixte (intravilan-extravilan), când se dorește identificarea doar a proprietăților din intravilan.


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, la utilizarea comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML] în cazul imobilelor cu construcții fără identificator electronic a fost depistată o eroare de completare în fișierul CGXML a unui identificator electronic rezidual. Acest caz a fost identificat în cazul generării tuturor fișierelor CGXML dintr-un sector cadastral care conține imobile cu construcții cu și fără identificatori electronici. Eroarea a fost eliminată începând cu acest update.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru realizarea anexei 1.44 - Tabel parcelar, comenzile [F17. Adaugare/Editare date parcela] și [F18. Creeaza Tabel Parcelar .xls] au fost  modificate după cum urmează:

   După apelarea comenzii F17 și selectarea unei parcele (polilinie 2D închisă) din planul parcelar, caseta de dialog Adaugare/Editare date parcela va avea o formă nouă, simplificată, din care au fost eliminate câmpurile aferente construcțiilor, ca în imaginea următoare:

După apelarea comenzii [F18. Creeaza Tabel Parcelar .xls] pentru selectarea parcelelor nu se va mai ține cont de numerele de ordine din tarla ale acestora. Indiferent de modul de selecție, programul va completa tabelul parcelar .xls în ordine crescătoare.

          Totodată, anexa 1.44 - Tabel parcelar a fost adaptată corespunzător prevederilor Ordinului 700. Au fost eliminate coloanele aferente datelor pentru construcții (coloanele 12, 13 și 14) iar la subsolul tabelului parcelar se vor amplasa și textele suplimentare (președinte, OCPI recepție, întocmit, executant, data). Fișierul-model pentru tabelul parcelar este denumit 6.xls și este amplasat în subdirectorul UAT al programului (C:\TopoGraph7.0\UAT\6.xls respectiv C:\TopoGraph8.0\UAT\6.xls). De asemenea, în subdirectorul C:\TopoGraph8.0\Exemple programul conține fișierul-exemplu Plan Parcelar.dwg și tabelul parcelar aferent acestuia TabelParcelar.xls.● Începând cu noul update aplicația de cadastru sistematic TopoGraph8.0 înclude comanda nouă CSVAD. Această comandă poate fi apelată din lista derulantă a comenzilor suplimentare din caseta de dialog Cadastru, prin tastarea cuvântului CSVAD la promptul de comandă sau prin apelarea din ribbonul  Cadastru General.

Noua comandă permite crearea unui fișier csv cu adresele administrative ale imobilelor din intravilanul unui sector cadastral. După apelarea comenzii programul va cerceta toate imobilele cu date asociate de pe layerul TERENURI și va afișa o casetă de dialog de forma:

După alegerea unei opțiuni programul va afișa o casetă de salvare a fișierului csv având ca denumire implicită numele UAT-ului.

Structura fișierului csv va fi conformă cu modificările și completările Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru, publicate în Monitorul Oficial nr. 449 bis din 28 mai 2020.În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În caseta de dialog Optiuni inserare format din cadrul comenzii [A3. Inserare format plansa…] din TOPOGRAPH7.0 și TOPOGRAPH8.0 au fost introduse butoane și controale noi, ca în imaginea următoare:


Butonul Vizualizeaza marimea formatului ISO pe desen… permite suspendarea temporară a casetei de dialog și verificarea încadrării desenului în formatul ISO selectat din lista Tip format ISO. Practic, după acționarea acestui buton, caseta de dialog se suspendă, iar pe ecranul grafic se va afișat într-un mod dinamic conturul exterior al formatului selectat împreună cu denumirea generică a acestuia (A4, A3, A2, A1 sau A0), ca în imaginea următoare:


la promptul de comandă se va afișa mesajul: >> Pick punct sau [Enter] pentru continuare...

Comutatorul insereaza cartus permite ca formatul ISO inserat ca bloc (entitate INSERT) să includă atât chenarul planșei, cât și un model de cartuș standardizat, de forma:


Butonul Date cartus permite introducerea datelor specifice cartușului printr-o casetă de dialog de forma:

Butonul Deseneaza doar cartus permite inserarea doar a cartușului prin indicarea punctului acestuia din dreapta-jos (pentru cazul în care a fost inserat un model de planșă fără cartuș sau a fost utilizat un format de planșă nestandardizat).

● În caseta de dialog Localizare imobil din cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] din TOPOGRAPH8.0 au fost introduse două criterii de căutare noi, conform imaginii următoare:


Conform noilor criterii, imobilele vor putea fi localizate după CNP-ul unei persoane fizice sau după CUI-ul unei persoane juridice. Practic, după introducerea unui CNP (sau CUI) valid și acționarea butonului Localizează programul va identifica – după caz - toate imobilele în care persoana cu acel CNP (sau CUI) se regăsește. Pentru imobilele localizate se va putea alege ulterior o opțiune din caseta de dialog Optiuni imobile localizate.

Noile criterii de localizare pot fi utilizate de serviciile de specialitate din cadrul primăriilor pentru identificarea rapidă a imobilelor aflate în proprietatea persoanelor fizice și/sau juridice (pentru care pot fi generate rapoarte parcelare sau de carte funciară necesare stabilirii impozitelor și taxelor locale).


● În cadrul comenzii [E1. Profil longitudinal teren] din TOPOGRAPH7.0 și TOPOGRAPH8.0, în cazul utilizării unui fișier de coordonate al punctelor de pe direcția profilului, a fost introdusă - suplimentar - opțiunea utilizării unui fișier ASCII cu extensia txt (pe lângă extensia inițială disponibilă xyz).

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:


● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], caseta de dialog pentru adăugarea/editarea unei persoane fizice sau juridice noi a fost completată în partea de jos cu un buton nou denumit Domiciliu implicit și cu două comutatoare noi (domiciliu implicit și preia adresa imobilului) ca în imaginea următoare:


Butonul Domiciliu implicit permite setarea unei adrese implicite în cazul persoanelor fizice sau juridice cu adresă de domiciliu necunoscută. La acționarea butonului se va afișa o casetă informativă de forma:

După acționarea butonului OK, programul va afișa caseta de dialog Introducere/Editare Domiciliu implicit ca în imaginea următoare:

Pentru ca unei persoane noi (fizică sau juridică) să-i fie atribuit domiciliul implicit, în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana trebuie bifat comutatorul domiciliu implicit.

Comutatorul preia adresa imobilului este util în cazul în care se dorește ca adresa de intravilan a imobilului să fie atribuită unei persoanei fizice sau juridice (cu domiciliu necunoscut). Acest comutator este disponibil numai atunci când imobilul are deja setată o adresă de intravilan. Comutatoarele domiciliu implicit și preia adresa imobilului au efect de butoane radio (în sensul că nu pot fi bifate simultan). Ele permit introducerea rapidă a datelor pentru persoanele la care nu se cunoaște domiciliul.


● În cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan], după localizarea cu succes a unuia sau mai multor imobile, programul va afișa o casetă informativă privind numărul imobilelor localizate, iar apoi o casetă nouă denumită Optiuni imobile localizate, ca în imaginea următoare:


Suplimentar față de versiunile anterioare, au fost introduse 3 opțiuni noi. Acestea permit salvarea unui raport parcelar și a unui raport CF pentru imobilele localizate. În plus, dacă după localizare a fost identificat un singur imobil, butonul Editeaza date imobil este activ și permite deschiderea imediată a casetei de dialog Adaugare/Editare Date Imobil pentru editarea rapidă a datelor imobilului localizat.


● În cadrul comenzii [B13. Plasare puncte TG pe 3Dpoly] din TOPOGRAPH 7.0 și TOPOGRAPH 8.0, după indicarea poliliniei 3D și a numărului primului punct, programul va amplasa în fiecare vertex câte un punct topografic (TG), excepție făcând acele vertexuri în care există deja amplasate puncte topografice. Suplimentar, după amplasarea punctelor topografice programul include de-acum posibilitatea salvării coordonatelor într-un fisier ASCII (de tip PNEZ) cu extensia xyz. Fișierul salvat (după caz) poate fi imediat deschis.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0  și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând din 04 aprilie 2020 aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 sunt disponibile și pentru noua versiune AutoCAD 2021.

● Având în vedere prevederile Art. 58 alin. (1) din Regulamentul ANCPI de autorizare a persoanelor fizice și juridice referitoare la certificarea documentațiilor cadastrale, în cadrul aplicațiilor TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 au fost efectuate următoarele modificări:

În cadrul comenzii [F4. Tabel subsol PAD], în caseta de dialog au fost prevăzute 4 câmpuri noi pentru introducerea datelor aferente executantului lucrării. Câmpurile sunt atât pentru persoana fizică autorizată, cât și pentru persoana juridică autorizată (după caz). În cazul persoanelor juridice autorizate este obligatorie completarea tuturor celor 4 câmpuri noi.


După inserare, tabelul va avea forma:


De precizat că, după introducerea datelor aferente executantului lucrării, aceste informații se vor salva și vor fi disponibile cu caracter implicit la fiecare nouă utilizare a acestei comenzi, precum și în cadrul comenzilor [F5. PAD pe format A3], [F7. Tabel miscare parcelara], [F70. PAD pe format A3] și [F9. Tabel incaperi].

În cadrul comenzii [F5. PAD pe format A3], în caseta de dialog pentru introducerea datelor generale ale PAD-ului (anexa 1.35) au fost introduse 4 câmpuri noi aferente executantului lucrării, la fel ca și în cazul comenzii F4. Și în acest caz, dacă aceste date au mai fost utilizate, ele se vor completa automat.În cadrul comenzii [F7. Tabel miscare parcelara], în caseta de dialog pentru introducerea datelor imobilului inițial (în cazul lucrărilor de dezlipire) sau a imobilului rezultat (în cazul lucrărilor de alipire), au fost introduse 4 câmpuri noi aferente executantului lucrării. Și în acest caz, dacă aceste date au mai fost urilizate ele se vor completa automat.


În cadrul comenzii [F70. PAD pe format A3], în caseta de dialog pentru introducerea datelor generale ale PAD-ului (anexa 1.36) au fost introduse 4 câmpuri noi aferente executantului lucrării, la fel ca și în cazul comenzii F4. Și în acest caz, dacă aceste date au mai fost utilizate, ele se vor completa automat.

În cadrul comenzii [F9. Tabel incaperi] pentru anexa grafică 1.37, în caseta de dialog pentru introducerea datelor aferente unei încăperi a fost amplasat un comutator care permite amplasarea în interiorul poliliniei selectate a unei etichete cu numărul încăperii.


Numărul încăperii va fi inserat conform modelului standardizat al anexei 1.37 (încadrat cu un cerc). 

După selectarea secvențială a tuturor încăperilor din componența unității individuale și indicarea punctului din dreapta-jos pentru tabelul recapitulativ programul va afișa o casetă de dialog de forma:

Caseta de dialog permite alegerea numărului de zecimale cu care se vor înscrie suprafața utilă totală și suprafața totală a unității individuale. Totodată, caseta include și cele 4 campuri noi aferente executantului lucrării, la fel ca și în cazul comenzilor prezentate anterior. Și în acest caz, dacă aceste date au mai fost utilizate ele se vor completa automat.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0  și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În cazul aplicației de cadastru sistematic TopoGraph8.0 la încărcarea în AutoCAD (versiunile full-engine 2010-2020) sau BricsCAD (V17–V20 PRO sau Platinum), pe lângă ribbonul TopoGraph a fost introdus un ribbon nou denumit CADGen ca în imaginea următoare:

Noul ribbon permite accesul rapid la toate comenzile din cadrul secțiunii Cadastru General, inclusiv a celor din lista comenzilor suplimentare.


● În cazul aplicațiilor TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 în submeniul C. Parcele a fost introdusă o comandă nouă C7. Plasare cote interioare UI. Comanda poate fi apelată din meniul pull-down, din bara de instrumente Parcele sau direct prin tastarea C7 la promptul de comandă.


Comanda C7 permite amplasarea secvențială a unor cote orizontale sau verticale în interiorul unei încăperi din componența unei unități individuale (apartament, spațiu comercial, etc). Comanda presupune simpla indicare prin pick cu mouse-ul a punctului în care se va amplasa automat cota orizontală sau verticală. După indicarea punctului, programul va detecta automat cele mai apropiate polilinii 2D (LWPOLYLINE), din stânga și din dreapta pentru cazul cotării orizontale și respectiv de jos și de sus pentru cazul cotării verticale. Cotele se dispun pe layerul curent folosindu-se stilul de cotare curent.

● În cazul aplicației de cadastru sistematic TopoGraph8.0 în cadrul comenzii F24. Localizeaza imobil în plan a fost introdus un criteriu de localizare nou (al 13-lea) care permite localizarea tuturor imobilelor în care s-au introdus persoane fizice decedate.În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0  și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În caseta de dialog Cadastru la zona denumită Anexa 1.36 – PAD alipire/dezlipire a fost adăugat butonul nou [F70. PAD pe format A3], ca în imaginea următoare:

Acest buton permite crearea automată a anexei grafice 1.36 pe un format A3 tip vedere. Comanda poate fi apelată și direct prin promptul de comandă cu F70 și presupune selectarea secvențială a imobilelor dezmembrate (noi) sau de alipit (vechi) reprezentate în desen prin polilinii 2D închise (similar ca și în cazul comenzii F7). După introducerea datelor aferente fiecărui imobil, programul va afișa o casetă de dialog pentru introducerea datelor generale ale PAD-ului, iar apoi o casetă pentru alegerea scării dintr-o listă derulantă. Programul va insera automat punctele de contur, caroiajul topografic rectangular, simbolul direcției NORD, cote pe laturile imobilelor și tabelele specifice anexei 1.36. Toate informațiile grafice se vor amplasa pe layere personalizate (având aceleași denumiri ca în cazul comenzii F5).


● În caseta de dialog Cadastru a fost adăugat butonul nou [F90. Foaia colectivă] ca în imaginea următoare:


Această comandă permite crearea anexei 1.38 – foaia colectivă pentru documentațiile cadastrale de apartamentare/reapartamentare. Toate datele generale ale condominiului și a unităților individuale se vor introduce într-o casetă de dialog. Datele foii colective se pot salva definitiv sau temporar într-un fișier ASCII cu extensia .col, iar anexa 1.38 se va genera ca fișier Excel (în formă printabilă) în același loc cu fișierul .col.

● În cazul aplicației de cadastru sistematic TopoGraph 8.0, după apelarea comenzii Bare de instrumente din meniul derulant (sau tastând VTB la promptul de comandă), caseta de dialog include un comutator nou denumit Cadastru General, ca în imaginea următoare:

Acest comutator permite afișarea barei de instrumente (toolbar) Cadastru General care asigură accesul rapid la principalele comenzi ale secțiunii cu același nume din caseta de dialog Cadastru.


● În cazul aplicației de cadastru sistematic TopoGraph 8.0, după prima utilizare a comenzii F21. Adaugare/Editare date imobil, în caseta de inițializare a lucrării de cadastru general, codul poștal de extravilan al UAT-ului poate include de-acum și valori care incep cu cifra zero (de ex. 026541).

În cadrul noului update, aplicația TopoGraph8.0 pentru cadastru sistematic include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● După apelarea comenzii [F22. Generare anexe cadastru] în caseta de dialog pentru selecția livrabilelor de generat au fost introduse 3 butoane-imagine noi:Noile controale permit alegerea de opțiuni pentru generarea livrabilelor (registre, opis sau fișe), ca în imaginile următoare:

● În cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] în caseta de dialog a fost introdus un nou criteriu de căutare (al 12-lea). Utilizarea noului criteriu permite localizarea tuturor imobilelor care conțin posesii faptice respectiv, fie înregistrări de tip Înscrierea posesiei, fie înregistrări de tip Notare care includ în cuprinsul notei cuvântul posesie. Totodată, datorită numărului mare de criterii de căutare, caseta de dialog Localizare imobil a fost modificată, ca în imaginea următoare.


● Având în vedere faptul că pot exista și sectoare cadastrale care conțin atât imobile din fostele zone cooperativizate, cât și din fostele zone necooperativizate, în caseta de dialog aferentă comenzii [F22. Adaugare/Editare dste imobil], câmpul aferent tipului de zonă a fost deblocat ca în imaginea următoare:


Astfel, indiferent de tipul zonei selectat la inițializarea lucrării de cadastru general, pentru fiecare imobil tipul zonei poate fi modificat ulterior. De menționat că, în cazul unui imobil fără date asociate, la apelarea comenzii F22 tipul zonei propus va fi cel de la inițializarea lucrării. Tipul zonei (cooperativizată sau necooperativizată) se va reflecta atât în registrul cadastral cât și în fișierul CGXML aferent imobilului respectiv.

De asemenea, în cadrul comenzii [F29. Editare date generale sector] a fost inclusă o casetă de interogare ca în imaginea alăturată.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:


● În cadrul comenzii H15. Google Earth… din TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, în caseta de dialog Utilitare Google Earth a fost introdus un buton nou denumit Optiuni afisare date imobile. Acest buton permite alegerea datelor de cadastru sistematic care pot fi vizualizate și în Google Earth.


Astfel, după apăsarea butonului Afiseaza polilinii 2D si texte în Google Earth, se vor selecta imobilele cu date asociate din desen (opțional se pot selecta de-acum și entități TEXT). Apoi se va salva fișierul kml, iar programul va lansa automat Google Earth. Indicând cu mouse-ul un punct interior din cadrul unui imobil, se va afișa o casetă informativă cu datele cadastrale, ca în imaginea de mai jos.● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii F22. Generează anexe cadastru din TopoGraph8.0, a fost operată următoarea modificare: În cazul unui desen nou deschis sau într-un desen care nu conține imobile cu date asociate, după apelarea comenzii F22, programul va lansa totuși o casetă de dialog, în care va fi disponibilă numai conversia XLS>PDF (pentru fișele de date ale imobilelor și registrele cadastrale).● Pentru lucrările de cadastru sporadic, în cadrul comenzii F7. Tabel miscare parcelara din TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0, numărul cadastral ce se va înscrie în rubrica Nr. cad. va putea avea un număr de maxim 7 cifre (în practică, numere cadastrale având maxim 6 cifre). În cazul în care numerele cadastrale utilizate au 6 sau 7 cifre, pentru încadrarea lor în rubrica alocată, programul va utiliza automat un factor de lățime (Width factor) de 0,8 respectiv de 0,7 unități (ca în imaginea de mai jos).


În cadrul noului update, aplicația TopoGraph8.0 pentru cadastru sistematic include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru lucrările de cadastru sistematic a fost introdusă comanda nouă MOVENT. Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului MOVENT la promptul de comandă.


Comanda permite distribuirea entităților grafice din desen de pe layerele curente pe layerele obligatorii prevăzute în specificațiile tehnice. Se recomandă utilizarea acestei comenzi în faza finală a lucrării de cadastru sistematic, pentru realizarea fișierului plan_cadastral.dxf. După apelarea comenzii, programul va creea automat toată structura de layere prevăzută în specificațiile tehnice și va afișa o casetă de dialog de forma:


După cum se poate observa, în partea stângă sunt afișate layerele (sursă), care conțin entități grafice, iar în partea dreaptă este lista layerelor obligatorii (destinație) necesare pentru fișierul plan_cadastral.dxf. Procedura de lucru presupune alegerea unui layer sursă (din partea stângă prin pick cu mouse-ul) iar apoi alegerea unui layer destinație (din partea dreaptă).

          În cazul prezentat, dacă se selectează layerul destinație 133429_IMOBILE_poly, programul va afișa o casetă de confirmare de forma:


După confirmare, programul va muta toate entitățile din layerul sursă TERENURI în layerul destinație 133429_IMOBILE_poly. Această operațiune se va repeta pentru fiecare layer de interes din lista layerelor sursă. După mutare, entitățile vor prelua caracteristicile layerului destinație (culoare, tip și grosime de linie). Încheierea procesului se face cu butonul Accept. Dacă, înainte de încheierea comenzii se bifează comutatorul copiază în clipboard toate entitățile din layerul destinație, poate fi deschis un desen nou în care se vor insera doar entitățile necesare cu comanda Paste to Original Coordinates. Fișierul nou se va salva cu denumirea plan_cadastral.dxf și va conține doar elementele necesare.

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana pentru persoanele fizice decedate, prin acționarea butonul-imagine din dreptul comutatorului Defunct, programul va afișa o casetă de dialog de forma:


După cum se poate observa, în caseta de dialog Optiune Defunct a fost introdus în partea de jos un comutator nou. Prin bifarea acestui comutator, observațiile aferente persoanelor fizice decedate nu se vor mai regăsi și în fișierul CGXML, ci doar în registrele cadastrale și opisul alfabetic al titularilor (la rubrica Observații).

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, la apelarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] în cazul în care în caseta de dialog a fost bifat comutatorul evidentiaza imobilele la apelarea comenzii (conform imaginii de mai jos), programul va evidenția prin hașuri (de tip solid) toate imobilele cu date asociate din desen.

În cazul unui desen cu un număr mare de imobile cu date asociate, procesul de evidențiere a acestora poate fi de durată. De aceea, începând cu acest update, după utilizarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în cazul în care evidențierea (hașurarea) imobilelor depășește 5 secunde, programul va afișa o casetă de dialog de forma:După cum se poate observa, este permisă continuarea evidențierii imobilelor folosind butonul Continua evidentierea imobilelor sau poate fi oprit procesul de evidențiere a imobilelor cu ajutorul butonului Opreste acum evidențierea imobilelor. Totodata, în sesiunea de desen curentă procesul de evidențiere a imobilelor poate fi oprit din monitorizare, prin bifarea comutatorului nu mai afișa acest mesaj.


● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] la adăugarea sau editarea datelor unei construcții a fost eliminată restricția de introducere a unui text simplificat pentru descrierea construcției. Astfel, noul update permite introducerea unui număr nelimitat de caractere în zona Mentiuni/Descriere constructie. După salvarea datelor programul va creea – după caz – fișierul .csg asociat.


Începând cu data de 01 noiembrie 2019 aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 sunt disponibile și pentru noul BricsCAD V20.

 

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana în dreptul comutatorului Defunct a fost introdus un buton-imagine nou, ca în caseta de dialog următoare.Noul buton permite ca, în cazul unei persoane decedate, la bifarea comuatorului Defunct, să se completeze automat câmpul de observații al persoanei cu un text ales (de ex. decedat, defunct etc). Practic, după apăsarea noului buton-imagine programul va afișa o casetă de dialog de forma:


Ca efect, la fiecare acționare ulterioară a comutatorului Defunct, caseta de observații va conține suplimentar textul dorit (în cazul prezentat, cuvântul decedat).


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana în dreptul comutatorului CNP neidentificat a fost introdus un buton-imagine nou, ca în caseta de dialog următoare.Noul buton permite ca, în cazul unei persoane fara CNP, la bifarea comuatorului CNP neidentificat, să se completeze automat câmpul de observații al persoanei, cu un text ales (de ex. CNP neidentificat, lipsa CNP etc). Practic, după apăsarea noului buton-imagine, programul va afișa o casetă de dialog de forma:


Ca efect, la fiecare acționare ulterioară a comutatorului CNP neidentificat, caseta de observații va conține suplimentar textul dorit (în cazul prezentat, textul CNP neidentificat).


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, în caseta de dialog Introducere/editare inscriere, în dreptul casetei de introducere a cotei fracționare a fost introdus un buton-imagine nou, ca în imaginea următoare:


Noul buton permite introducerea unei valori implicite a cotei fracționare, atunci când se urmărește adăugarea unei înscrieri noi în partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În cadrul comenzii [A2. Caroiaj topografic], cruciulițele de caroiaj au fost adaptate astfel încât, dimensiunile acestora să corespundă prevederilor Atlasului de Semne convenționale (ediția MAIA 1978). Dimensiunile disponibile sunt de 6x6 mm (pentru scările 1:500, 1:1000, 1:2000) și respectiv 4x4 mm pentru scarile 1:5000 (sau cu numitor de scară mai mare).● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, în caseta de introducerea a datelor unei parcele a fost amplasat un câmp nou ce include suprafața disponibilă. Această opțiune este utilă în cazul imobilelor compuse din mai multe parcele, cu sau fără categorii de folosință diferite. De asemenea, în partea de jos a casetei de dialog a fost amplasat și un comutator, care permite ca suprafața propusă a parcelei noi să fie egală cu suprafața disponibilă.● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] din TopoGraph8.0 a fost introdus un nou criteriu (al 11-lea), ce permite localizarea tuturor imobilelor după numărul de tarla. Aceast criteriu este util mai ales în cazul sectoarelor cadastrale de dimensiuni mari ce includ mai multe tarlale, atunci când se dorește localizarea și/sau manipularea tuturor parcelelor (imobilelor) din cadrul unei singure tarlale.● În cadrul noului update a fost introdusă comanda nouă ADV (adăugare vertex), care poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, sau prin tastarea cuvântului ADV la promptul de comandă și confirmarea cu Enter (în TopoGraph7.0 comanda este disponiblă doar prin tastarea la promptul de comandă).


Această comandă permite adăugarea rapidă a unui vertex nou la o polilinie 2D selectată. Comanda presupune selectarea poliliniei 2D și indicarea cu mouse-ul a poziției noului vertex. Noul vertex trebuie să fie situat obligatoriu pe una din laturile poliliniei selectate. Pentru indicarea poziției noului vertex se recomandă utilizarea corespunzătoare a unuia din modurile Osnap (de ex. MIDpoint, NEArest etc). În Fig. 1, după selecția poliliniei pe segmentul 2-3 a fost indicată poziția noului vertex folosind modul osnap NEArest. În Fig.2 se prezintă poziția noului vertex.● În cadrul noului update a fost introdusă comanda nouă STV (ștergere vertex), care poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare, sau prin tastarea cuvântului STV la promptul de comandă și confirmarea cu Enter (în TopoGraph7.0 comanda este disponiblă doar prin tastarea la promptul de comandă).


Această comandă permite eliminarea rapidă a vertexurilor dintr-o polilinie 2D selectată. Comanda presupune selectarea poliliniei 2D și indicarea secvențială cu mouse-ul a fiecărui vertex de eliminat. După selectarea poliliniei 2D, programul va comuta automat modul osnap pe ENDpoint pentru indicarea rapidă a vertexului de eliminat (Fig. 1). În Fig. 2 este prezentată noua polilinie, după eliminarea vertexului.● Pentru lucrările de cadastru sistematic, fișierele CGXML generate cu ajutorul comenzii F25 nu vor mai include coloana din tabela .

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, la inserarea pe plan a legendei cu ajutorul comenzii [F30. Adnotari plan cadastral] au fost operate următoarele modificări: layerul xxx_Cadrul plansei (unde xxx este codul SIRSUP), pentru grosimile liniilor (coloana lineweight) va avea implicit valoarea 0.18, iar legenda se va amplasa pe acest layer (conform specificațiilor tehnice). De asemenea, legenda se va insera în desen sub formă de bloc, ceea ce permite manipularea mai ușoară a acesteia.


În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph8.0 includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Pentru realizarea anexei grafice 1.36. PAD alipire/dezlipire, la construcția grafică a tabelului de mișcare parcelară, cu ajutorul comenzii [F6. Tabel de miscare parcelara], a fost introdusă următoarea îmbunătățire: După selectarea succesivă a imobilelor (dezlipite sau de alipit), programul permite evidențierea acestora (highlight). Totodată, în caseta de introducere a datelor imobilului selectat (nou sau vechi), a fost amplasat un comutator ce permite inserarea unei etichete-text de tip LOT 1, LOT 2, LOT 3 etc. în centrul geometric al poliliniei selectate. În acest fel, este posibilă evidențierea grafică a imobilelor deja selectate, aspect util mai ales în situația dezlipirilor sau alipirilor care implică un număr mare de imobile (noi sau vechi), pentru care urmărirea pe ecran poate fi uneori dificilă.


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, în caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil a fost introdus un comutator nou denumit retine observațiile și propune-le la următorul imobil fără date. Astfel, dacă la salvarea datelor acest comutator este bifat, observațiile de teren vor fi preluate și propuse automat la imobilul următor.

● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, în caseta de introducerea a datelor adresei poștale pentru o persoană fizică sau juridică, în dreptul câmpului pentru codul poștal a fost introdus un buton-imagine nou.

Cu ajutorul acestui control se poate seta valoarea implicită a codului poștal, atunci când se introduce adresa poștală a unei persoane noi, printr-o casetă de dialog de forma:


Asfel, se poate utiliza codul poștal de extravian al UAT-ului (cel de la inițializarea lucrării de cadastru sistematic), se poate utiliza ca implicită valoarea 999999 sau nicio valoare. Valoarea propusă la prima utilizare este cea a codului poștal de extravilan al UAT-ului.


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] din TopoGraph8.0, la selectarea unui imobil fără date associate a fost introdus un criteriu de verificare suplimentar privind geometria imobilului selectat, respectiv verificarea existenței posibilelor laturi care se autointersectează (Fig. 1 și Fig. 2).


În exemplul din Fig. 1 se poate constata că laturile 1-2 și 3-4 ale imobilului se autointersectează, iar în Fig. 2 laturile 4-5 și 5-6 sunt, de asemenea, autointersectate (prin suprapunerea lor reciprocă). În În Fig. 3 laturile 1-2 și 3-4 ale terenului sunt foarte apropiate, la o distanță de ordinul milimetrilor (caz specific terenurilor ce includ zone insulare, cum sunt stâlpii de înaltă tensiune din interiorul terenurilor agricole). Astfel, după apelarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] și selectarea imobilului, dacă sunt identificate situații de acest tip, programul va afișa un mesaj de forma:Pentru cazurile din Fig.1 și Fig. 2 se recomandă refacerea geometriei imobilului iar pentru cazurile din Fig. 3 se recomandă doar verificarea geometriei imobilului.


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru] din TopoGraph8.0, pentru fișele de date ale imobilelor, scrierea în partea stânga-jos a numelor/denumirilor posesorilor/titularilor dreptului de proprietate a devenit opțională. Astfel, în caseta Optiuni Fise de Date Imobil a fost introdus un comutator nou ca în imaginea de mai jos.Prin bifarea comutatorului (opțiunea implicită), fișele de date ale imobilelor în zona Posesor/Titular drept de proprietate vor conține numele/denumirile acestora. Prin debifarea comutatorului, numele/denumirile persoanelor nu vor mai apărea în fișele de date ale imobilelor. Această opțiune a fost introdusă ca urmare a solicitării unor OCPI-uri de a include în fișele de date numai semnăturile olografe ale posesorilor/titularilor dreptului de proprietate (nu și numele acestora).


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan] din TopoGraph8.0, a fost introdus un nou criteriu ce permite localizarea tuturor imobilelor cu contestații din sectorul cadastral.


● Pentru lucrările de cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru] din TopoGraph8.0, la generarea opisului alfabetic a fost eliminată eroarea de necompletare a rubricii Observații deținător, caz specific persoanelor în a căror denumire erau incluse diacriticele Ș și/sau Ț (minuscule sau majuscule).

În cadrul noului update, aplicația TopoGraph8.0 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● În cadrul aplicațiilor pentru cadastru sistematic TopoGraph8.0 și CADGen3.0 a fost introdusă comanda nouă DATAOUT. Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea cuvântului DATAOUT la promptul de comandă și permite ștergerea datelor asociate ale imobilelor din desen. După apelarea comenzii se pot selecta multiplu, fie toate imobilele cu date asociate din desen, fie o parte din aceste imobile. La promptul de comandă se poate alege fie subopțiunea T pentru toate imobilele cu date asociate din desen, fie subopțiunea S pentru selecția multiplă a imobilelor dorite. După selecția imobilelor programul va afișa o casetă de dialog pentru confirmarea ștergerii datelor pentru imobilele selectate. În cazul acceptării (folosind butonul Da) programul va afișa o casetă de dialog privind numărul imobilelor pentru care au fost șterse datele.

● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] în caseta de dialog Adaugare/Editare Date Imobil a fost introdus în partea stânga-jos un comutator denumit creează copie dxf desen la fiecare salvare.

Practic, la fiecare acționare a butonului Salveaza și închide programul va crea în același loc cu desenul dwg o copie dxf (cu același nume) a acestuia. Această opțiune permite realizarea automată a unei copii de siguranță a desenului, evitând astfel posibile probleme cum ar fi: omiterea salvării desenului dwg, posibile pene de curent sau blocări de sistem etc.


● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] pentru imobilele care conțin construcții de tip condominiu sau includ o cantitate mare de date (înscrieri CF, persoane etc) programul creează în mod automat un fișier de date asociat cu extensia .csg (așa cum este descris în manualul de utilizare). Prin reutilizarea comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în situația în care aceste fișiere nu sunt găsite programul va afișa o casetă de dialog de forma:

Prin acționarea butonului de confirmare Da, programul permite reintroducerea datelor imobilului respectiv, prin reafișarea casetei Adăugare/Editare Date Imobil. Astfel, există inclusiv posibilitatea importului fișierului CGXML (în cazul în care acesta este disponibil).

Lista noutăților și îmbunătățirilor incluse în TopoGraph8.0

1. Comanda nouă  IEACTE

Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea la promptul de comandă a cuvântului IEACTE și permite importul și/sau exportul datelor de proprietate sau posesie introduse într-un sector cadastral (desen dwg). După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog a opțiunilor de import/export.


Prin utilizarea butonului [Selectare fisier .csv] din zona de export programul va afișa o casetă de dialog pentru salvarea fișierului csv al actelor de proprietate (de ex. ActeSector145.csv). Dacă pentru exportul actelor se selectează un fișier csv existent, programul va proceda la adăugarea datelor în respectivul fișier, nu la suprascrierea acestuia. În cazul utilizării butonului [Selectare fisier .csv] din zona de import, programul va permite selecția unui fișier csv al actelor pentru utilizarea acestor date și în sectorul cadastral curent. Din punct de vedere practic, utilizarea importului se recomandă în cazul când se începe un sector cadastral nou, dintr-un UAT în care a fost finalizată o lucrare de cadastru sistematic, iar din sectorul finalizat au fost exportate în prealabil actele de proprietate sau posesie.

2. Căutarea rapidă a unui act de proprietate/sau posesie

În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil], pentru adăugarea sau editarea unei înscrieri, dacă se dorește utilizarea unui act de proprietate existent, în caseta de dialog Selectare Act a fost adăugat un câmp pentru indroducerea (tastarea) numărului de act și un buton-imagine pentru localizarea rapidă a actului respectiv, ca în imaginea alăturată.


Pentru utilizarea unui act existent, fie se utilizează lista derulantă a numerelor de acte deja introduse sau importate, fie se tastează numărul actului direct în caseta Număr act și se apasă Enter sau butonul-imagine. Prin alegerea unui act existent, componența acestuia se va afișa în zonele Data act, Tip act și Observații act, iar utilizarea butonului [OK] sau a tastei Enter permite preluarea automată în înscrierea curentă a tuturor datelor actului selectat.

3. Comanda nouă  CSVACTE

Această comandă poate fi apelată din submeniul Lista comenzi suplimentare sau prin tastarea la promptul de comandă a cuvântului CSVACTE și permite crearea unui fișier csv al actelor de proprietate sau posesie dintr-un sector cadastral. După apelare, comanda afișează o casetă de dialog care permite introducerea succesivă a actelor de proprietate, editarea și /sau ștergerea acestora.

Butonul [Salvare fisier csv] permite salvarea fisierului de acte cu numele implicit propus FisierActe.csv. Alegerea unui fisier csv existent presupune completarea acestuia cu noile date introduse (nu suprascrierea lui). Comanda poate fi folosită dacă se dorește trecerea în mediul digital a actelor unui sector cadastral, înainte de finalizarea lucrului la geometrii și preluarea automată a datelor actelor la introducerea în program a tuturor datelor.

4. Reținerea numărului de tarla la introducerea datelor unei parcele

În caseta de introducere/editare a datelor unei parcele din cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost amplasat un comutator ce permite reținerea ultimului număr al tarlalei. Având în vedere faptul că majoritatea lucrărilor de cadastru sistematic se desfășoară pe fostele zone cooperativizate în care au fost emise titluri de proprietate, reținerea numărului de tarla permite scurtarea timpului de introducere a datelor noii parcele (fie din cadrul aceluiași imobil, fie din cadrul unui alt imobil).

5. Reținerea tipului de înscriere, a tipului de drept și a modului de dobândire pentru utilizarea ulterioară la o nouă înscriere în partea a 2-a a cărții funciare

În cadrul comenzii [F21. Adaugare/editare date imobil], atunci când se urmărește adăugarea unei înscrieri noi sau editarea unei înscrieri existente în partea a 2-a a cărții funciare, în caseta datelor aferente acestor înscrieri a fost amplasat un comutator conform imaginii următoare:

Prin bifarea comutatorului retine tip inscriere, tip drept si mod dobandire pentru viitoarea utilizare și acționarea butonului [Salveaza], aceste poziții vor fi propuse ca implicite atunci când se reutilizează butoanele [Adauga] sau [Editeaza] pentru o înscriere în partea a 2-a a cărții funciare. Această opțiune a fost introdusă în scop de creștere a vitezei la adăugarea/editarea de înscrieri cu caracter repetitiv.


6. Comanda [F24. Localizeaza imobil in plan] include un nou criteriu de localizare a imobilelor: categoria de folosință

În cadrul comenzii [F24. Localizeaza imobil in plan], a fost introdus criteriul nou de localizare după categoria de folosință, ca în imaginea de mai jos.

Totodată, după localizarea imobilelor, indiferent de criteriul de localizare utilizat, caseta opțiunilor pentru obiectele localizate include un buton nou denumit [Coloreaza obiectele] ca în imaginea următoare.

Prin acționarea butonului [Coloreaza obiectele], programul va afișa o casetă de alegere a unei culori de bază din gama Index color, culoarea propusă implicit fiind cea roșie. Efectul constă în colorarea poliliniilor imobilelor localizate conform culorii selectate. Poliliniile revin la culoarea BYLAYER daca se editeaza/salveaza datele atasate cu comanda F21.

7. Prin utilizarea comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru] fișele de date ale imobilelor se pot genera atât pe format vedere (implicit), cât și portret

După apelarea comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru] și alegerea fișelor de date ale imobilelor, caseta de opțiuni a fișelor de date include de acum și posibilitatea de alegere a formatului fișelor de date, respectiv vedere sau portret, ca în imaginea următoare.


8. Fișierele tip .kml salvate cu opțiunea Afișează polilinii 2D în Google Earth din cadrul comenzii [H15. Google Earth…] pot fi utilizate și în aplicația web gratuită Google My Maps

Opțiunea Afișează polilinii 2D în Google Earth din cadrul comenzii H15 presupune salvarea fișierului kml aferent poliliniilor 2D selectate de pe ecranul grafic. În cazul în care poliliniile selectate reprezintă imobile cu date asociate din cadrul unui sector cadastral, fișierul kml salvat poate fi utilizat cu scop de localizare, analiză, și chiar navigare în cadrul aplicației web gratuite Google My Maps. Această aplicație este disponibilă la adresa de url: https://www.google.com/mymaps.

Accesul în aplicația My Maps presupune existența unui cont Google pentru logarea în aplicație.

După acționarea butonului +CREATE A NEW MAP aplicația permite importul unui fișier kml.

După importul fișierului kml aferent sectorului cadastral programul oferă posibilitatea afișării unui tabel de date (Open data Table).

În cazul imobilelor cu date asociate din sectorul cadastral, tabelul de date (data table), include atât numerele cadgen ale imobilelor, cât și categoriile de folosință ale acestora.

Butonul [Preview] oferă posibilitatea de afișare a hărții în browser;  în cazul utilizării de dispozitive mobile (telefon sau tabletă cu GPS) harta poate fi utilizată în scop interactiv putând afișa inclusiv poziția din teren a dispozitivului (utilizatorului). Datele atașate imobilelor (ID-ul și categoria de folosință) pot fi afișate individual prin selectarea geometriei acestora.

Elementele din hartă pot avea o etichetă, și pot fi grupate după un criteriu. Dacă punem la etichetă atributul <nume>, adică ID-ul de cadastru sistematic, și le grupăm după câmpul <descriere> adică categoria de folosință, obținem o reprezentare mult mai intuitivă a sectorului.

Culorile și grosimile de linie se pot stabili separat pentru fiecare imobil sau grup de imobile.

ATENȚIE: este indicat să dezactivați traducerea automată a Google, altfel puteți avea surpriza ca (de exemplu) la categoria de folosinta DRUM dvs. să aveți pe ecran cuvântul “TOBA” = echivalentul in lb. engleză a lui DRUM din lb. romană.

Harta astfel creată poate fi partajată, de la butonul SHARE, iar link-ul poate fi deschis din orice locație unde există semnal Wi-Fi sau GSM.

Google oferă mai multe hărți de bază, cea mai intuitivă probabil este vederea din satelit:

În cadrul noului update, aplicațiaTopoGraph7.1 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

 

● Pentru aplicațiile de cadastru sistematic TopoGraph7.1 și CADGen2.0, comanda NUMERE a fost modificată. Astfel, noul update permite inserarea în desen a numerelor CADGEN și pentru imobilele cu date asociate din cuprinsul planului cadastral (desenul dwg). După apelarea comenzii, programul va afișa o casetă de dialog de forma:

iar după acționarea butonului [Polilinii cu date asociate] programul va afișa o casetă de forma:

● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] la salvarea datelor aferente imobilului a fost introdusă și verificarea valorii de impozitare pentru fiecăre parcelă din componența imobilului, deoarece s-a constatat că, prin importului unor fișiere cgxml din E-Terra există situații frecvente în care valorile de impozitare ale parcelelor sunt incorecte (de exemplu 0 sau 0.0). Valorile de impozitare ale parcelelor fie nu se introduc, fie trebuie să fie numere mai mari ca zero.

În cadrul noului update, aplicațiia TopoGraph7.1 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând din 01.06.2019 comanda TOPOLOGIE a fost modificată. Noua versiune a comenzii permite verificarea topologică și pentru un sector cadastral compus din imobile (polilinii 2D închise) fără date asociate. După apelarea comenzii programul va afișa o casetă de dialog pentru alegerea imobilelor pentru care se dorește verificarea topologică.

În cazul imobilelor fără date asociate (butonul Polilinii fara date), verificarea din punct de vedere topologic se va face după finalizarea întregului desen aferent sectorului cadastral. În cazul imobilelor cu date asociate (butonul Polilinii cu date), verificarea topologică se va face numai după asocierea datelor tuturor imobilelor din sectorul cadastral.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], în caseta de dialog principală a fost introdus un buton nou denumit Contestatii, ca în imaginea de mai jos:

Butonul Contestații permite introducerea și/sau editarea de contestații din cadrul unui imobil. Pentru introducerea unei contestații sunt obligatorii 4 informații, respectiv: numărul procesului verbal al contestației, data procesului verbal al contestației, numărul procesului verbal de soluționare și data procesului verbal de soluționare.

Datele aferente contestațiilor unui imobil se vor regăsi în registrul cadastral al imobilului, la rubrica Imobil contestat/necontestat.

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic, în cadrul comenzii [F22. Genereaza anexe cadastru] ce permite crearea în format Microsoft Excel a registrelor cadastrale, a opisului alfabetic și a fișelor de date ale imobilelor a fost introdusă opțiunea de selecție din desen a imobilelor pentru care se dorește generarea acestor livrabile. După apelarea comenzii, la promptul de comandă se va derula un dialog similar celui din cadrul comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML], respectiv:

>> Optiuni selectie imobile [Selecteaza imobile/Toate imobilele] : 

Prin utilizarea subopțiunii S vor putea fi selectate multiplu doar acele imobile pentru care se dorește generarea livrabilelor la un moment dat, iar subopțiunea T permite generarea livrabilelor pentru toate imobilele cu date asociate din sectorul cadastral;

● În cazul imobilelor cu construcții care au cărți funciare deschise, prin importul fișierelor CGXML cu ajutorul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], programul preia automat și identificatorul electronic existent al imobilului. Prin generarea fișierelor CGXML cu ajutorul comenzii F25, programul nu completa câmpul Identificator Electronic (coloana E2IDENTIFIER) din cadrul secțiunii aferentă fiecărei construcții. În cadrul noului update, a fost eliminată această eroare.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.0, TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● Începând din 15.04.2019 suita de aplicații TopoGraph7.0, TopoGraph7.1 și CADGen2.0 sunt disponibile și pentru noul AutoCAD 2020 (versiunea full engine);

● Pentru aplicațiile TopoGraph7.0 și TopoGraph7.1 instalate sub BricsCAD V17, V18 sau V19, în cadrul comenzilor [B15. Tabel coordonate] și [C2. Plasare puncte si inventar] a fost corectat modul de prezentare a tabelelor de coordonate inserate sub formă de entități tip AutoCAD Table (Fig. 1). Prin corecția introdusă, toate rândurile tabelelor de coordonate vor avea înălțimi egale (Fig. 2);


● Pentru aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic, în cadrul comenzii DATAGO (care permite transferul datelor cadastrale de la un imobil-sursă cu date la un imobil-destinație fără date) a fost introdusă opțiunea de selecție multiplă a imobilelor fără date asociate pentru care se urmărește trasferul informațiilor.

În cadrul noului update, aplicația include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil], la introducerea sau editarea unei înscrieri în partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare, pentru denumirea autorității emitente a unui act de proprietate sau posesie a fost întrodus un buton + nou. Acesta permite selectarea autoritații emitente a actului, dintr-o listă derulantă ce conține toate autoritățile emitente introduse până la momentul respectiv. Utilizarea acestui mod de lucru permite, pe de-o parte scăderea timpului de introducere a acestor informații și, pe de altă parte asigură caracterul unitar al datelor introduse.În cadrul noului update, aplicația TopoGraph 7.1 include următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil], după selectarea unui imobil fără date asociate a fost introdusă o procedură de identificare a punctelor duble. Este – spre exemplu - cazul imobilelor ce conțin zone insulare, cum sunt stâlpii de înaltă tensiune amplasați în interiorul unor terenuri agricole dintr-un sector cadastral. După selecția poliliniei programul va indica grafic punctele duble și va afișa un mesaj pentru reconstrucția poliliniei. În exemplul prezentat, pentru reconstrucția poliliniei se va utiliza un “culoar” de legătură de lățime minimă.


● Începând din data de 30.03.2019 programul TOPOGRAPH7.1 include un manual de utilizare nou în format pdf. Manualul este situat în directorul C:\TopoGraph7.1 și poate fi accesat fie direct din meniul derulant, fie prin tastarea comenzii MANUALTG la promptul de comandă. Noul manual conține un număr de 167 de pagini și este structurat în 12 capitole ce acoperă toate submeniurile și comenzile adiționale ale programului. Manualul de utilizare poate fi accesat și de pe site-ul oficial al aplicației, utilizând butonul [DESCARCĂ BROȘURĂ] din pagina principală a programului.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● A fost introdusă comanda nouă TOPOLOGIE disponibilă prin tastarea la promptul de comandă. Această comandă se va utiliza numai după asocierea datelor cadastrale pentru toate imobilele din sector și are scopul de a identifica eventualele spații, suprapuneri sau nerespectări ale regulii de desenare vertex pe vertex” (descrisă în manualul de utilizare la capitolul Reguli privind modul de pregătire al Planului Cadastral). După apelarea comenzii, programul cercetează fiecare imobil, iar în cazul în care au fost depistate probleme va afișa următoarea caseta informativă:


Zonele cu probleme depistate vor fi evidențiate cu roșu în interiorul sectorului cadastral. În aceste zone se va interveni ulterior în vederea eliminării problemelor apărute (se vor repoziționa vertexurile, se vor elimina spațiile și/sau intersecțiile). După efectuarea rectificărilor se vor actualiza datele imobilelor la care s-a intervenit, folosind opțiunea Utilizează geometria actuală din cadrul comenzii F21. Procedura de verificare topologică cu ajutorul comenzii TOPOLOGIE se va repeta de atâtea ori, până când rezultatul testului va consta în apariția unei singure polilinii de contur, amplasată pe marginea exterioară a sectorului cadastral, în layerul TOPOLOGIE. În acest caz va fi afișata o casetă de dialog de forma cele de mai jos. După rezolvarea problemelor de topologie se vor regenera fisierele CGXML cu ajutorul comenzii F25.

● În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil] în cazul introducerii datelor aferente unei persoane juridice, în caseta de dialog Introducere/Editare Titular/Persoana, în zona aferentă persoanei juridice a fost introdus comutatorul CUI neidentificat prin a cărui acționare programul va genera și completa automat codul unic de inregistrare 9999999999999. Acest caz apare frecvent în cazul persoanelor juridice de tipul Statul Român, Ministerul Energiei etc.


●În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil] a fost eliminată obligativitatea introducerii suprafeței din act a imobilului. Au fost situații în care, anumite OCPI-uri au impus regula conform căreia, pentru imobilele deja întabulate care nu au înscrisă suprafața din act, la efectuarea lucrărilor de cadastru sistematic, nici pentru noile fișiere CGXML aferente acestor imobile să nu se completeze suprafața din act.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri și eliminări de erori:

● A fost introdusă comanda nouă NUMERE disponibilă prin tastarea la promptul de comandă. Aceasta permite amplasarea automată de numere cadgen pe desen pentru imobilele fără date asociate selectate (polilinii 2D închise de pe layerul TERENURI). Prin utilizarea acestei comenzi, numerele cadgen se vor insera în interiorul imobilelor, pe layerul prestabilit Nr_Cadgen. Conform opțiunilor din caseta de dialog, se poate alege ordinea grafică de amplasare a numerelor cadgen, din 5 variante posibile. De asemenea, pe cale grafică se poate seta unghiul de rotire al acestor texte pe planul cadastral. După apelarea comenzii de amplasare de numere cadgen, programul va reține ultimul număr cadgen inserat astfel încât, la o nouă utilizare a comenzii programul va completa automat caseta aferentă primului număr cadgen. Dimensiunile textelor vor fi adaptate conform scării curente a planșei. Pentru numerele cadgen inserate va trebui menținută poziția acestora pe desen, pentru ca ele să poată fi preluate automat de către program atunci când se utilizează comanda F21.


● A fost introdusă comanda nouă OBSACT disponibilă prin tastare la promptul de comandă. Aceasta permite gestionarea listei de observații act. Este vorba de observațiile aferente actelor de proprietate sau posesie din cuprinsul înscrierilor în partea a 2-a și a 3-a a cărții funciare (introduse cu prilejul utilizării comenzii F21). Comanda permite gestionarea listei prestabilite de observații act, în sensul editării acesteia (ștergere sau modificare poziții) precum și adăugarea de noi poziții, conform casetei de mai jos:


● În cadrul comenzii [F21. Adăugare/Editare date imobil] cu ocazia importului unui fișier CGXML, pentru persoanele care au domiciliul în afara României, în caseta datelor de adresă a fost eliminată eroarea de nebifare a comutatorului ”Adresa este în afara României”.

În cadrul noului update, aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri:

          ● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost introdusă și posibilitatea utilizării diacriticelor maghiare (Ő, Ú, Ű, É, Á, Ö, Ü respectiv ő, ú, ű, é, á, ö, ü). Utilizarea acestor diacritice este posibilă numai după adăugarea unei tastaturi de tip Hungarian keyboard (folosind opțiunea Add a language din Control Panel). Fișierele CGXML care se vor genera ulterior cu comanda F25 vor include și diacriticele maghiare utilizate (preponderent în componența numelor sau denumirilor persoanelor fizice sau juridice).

          ● În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], la adăugarea/editarea înscrierilor în partea a 2-a și a 3-a a cărții funciare, în secțiunea Observații Act, a fost introdus butonul  ca în imaginea de mai jos:


Acționarea butonului + permite accesul la o listă prestabilită de observații act, oferind astfel rapiditate în procesul de introducere a datelor actului.

           ● În conformitate cu ultimele precizări ANCPI, în situația în care, pentru același imobil, au fost emise documente de proprietate diferite, fișierele CGXML realizate de prestatori vor include pentru fiecare act de proprietate câte o înscriere distinctă în partea a 2-a a cărții funciare, cu cota de proprietate 1/1. În acest sens, în cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil], atunci când cotele de proprietate aferente tuturor înscrierilor nu se însumează la 1/1 părți, a fost introdusă posibilitatea salvării datelor imobilului. În acest sens, la salvarea datelor imobilului va fi afișată o avertizare de forma:

După salvarea datelor, fișierele CGXML generate cu ajutorul comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML] vor putea fi încărcate în E-Terra pentru prevalidare (iar mesajele de avertisment vor fi ignorate, conform precizărilor ANCPI).

          ● După utilizarea comenzii RAPORTCF (disponibilă doar prin tastarea la promptul de comandă), fișierul Excel generat include de-acum două coloane noi pentru numărul sectorului cadastral și identificatorul electronic al imobilului.

          ● Ultimele comenzi din meniurile pull-down ale programelor TopoGraph7.1 (Despre TopoGraph) și CADGen2.0 (Despre CADGen) includ de-acum posibilitatea verificării online a eventualelor actualizări ale aplicațiilor prin introducerea unui buton nou, ca în imaginea de mai jos:


Aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri:

          În cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost inclus un test de verificare a layerului TERENURI. Testul presupune identificarea tuturor entităților din acest layer. În cazul în care, în afară de imobile (polilinii 2D închise) există și alte tipuri de entități, programul oferă de-acum și posibilitatea mutării automate a acestor entități suplimentare într-un alt layer.Începând cu data de 19 noiembrie 2018 aplicațiile  TopoGraph7.0, TopoGraph7.1 și CADGen2.0 sunt disponibile și pentru noul  BricsCAD V19.

În cadrul noului update aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0, pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri:

          A fost introdusă comanda nouă RAPORTCF  disponibilă prin tastare la promptul de comandă. Aceasta permite  realizarea unui raport extern al înscrierilor de carte funciară  introduse în sector până la momentul apelării comenzii. Raportul se  generează în format .xls, indiferent de stadiul desenului și de numărul  imobilelor cu date asociate. Comanda permite verificarea vizuală globală  a tuturor înscrierilor din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare,  pentru fiecare imobil în parte.

În cadrul comenzii [F24. Localizare imobil în plan] a fost introdus  un nou criteriu de localizare a imobilelor, după numărul actului de  proprietate sau posesie.

De asemenea, imobilele identificate după criteriul de localizare  introdus, pot fi inclusiv eliminate prin opțiunea de ștergere a  acestora.

Începând cu data de 01 noiembrie 2018 aplicațiile TopoGraph7.1  și CADGen2.0 includ două comenzi noi pentru lucrările de cadastru  sistematic. Comenzile noi sunt disponibile numai prin tastare la  promptul de comandă în AutoCAD și/sau BricsCAD.

Comanda GEOTEST
Această comandă este disponibilă prin tastarea cuvântului GEOTEST la  promptul de comandă, și permite verificarea corespondenței dintre  geometriile curente ale imobilelor cu date asociate și geometriile  acestor imobile din baza de date internă a acestora. Practic, după  asocierea informațiilor cadastrale, cu ajutorul acestei comenzi se pot  identifica acele imobile care au suferit modificări geometrice  ulterioare intenționate sau accidentale (de ex. mutarea unor vertexuri,  ștergeri/adăugări de vertexuri, modificări de poziții ale imobilelor  etc). După apelarea comenzii programul va efectua testul și va afișa  rezultatul într-o casetă de forma:

Această opțiune a fost inclusă și în cadrul comenzii [F25. Genereaza  fisiere CGXML], programul oferind totuși și posibilitatea de omitere a  rezultatelor testului geometric efectuat.

Comanda DATAGO
Această comandă este disponibilă prin tastarea cuvântului DATAGO la  promptul de comandă, și permite copierea sau mutarea datelor asociate de  la un imobil-sursă, la un imobil-destinație (fără date). Imobilul fără  date asociate (imobilul-destinație) trebuie să fie reprezentat printr-o  polilinie 2D închisă situată pe layerul TERENURI, în elevație zero și  fără segmente curbe. După selecția imobilului-destinație va fi afișată o  casetă de forma:

Această  comandă poate fi utilă, spre exemplu, în cazul imobilelor pentru care  există aceiași proprietari și aceleași acte de proprietate (înscrieri).  Ulterior, datele imobilului-destinație pot fi actualizate cu ajutorul  comenzii F21, modificând – după caz - numărul CADGEN și datele  parcelelor componente (suprafață, numar parcelă, număr tarla etc).  Comanda are ca scop creșterea productivității în procesul de introducere  a datelor pentru imobilele din sectorul cadastral. Descrierile  detaliate ale acestor noi comenzi se regăsesc și în manualele de  utilizare ale aplicațiilor TopoGraph7.1 și CADGen2.0. 

- In cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost  introdusa o caseta de introducere a suprafetei din act a imobilului.  Aceasta caseta a fost amplasata in zona Coordonate, sub butonul Export  coordonate, ca in imaginea de mai jos:

La selectia unei polilinii in vederea adaugarii informatiilor  cadastrale, caseta suprafetei din acte se va completa implicit cu  valoarea suprafetei masurate a imobilului (suprafata poliliniei). In  cazul in care suprafata din acte a imobilului este mai mare decat cea  masurata, caseta continand suprafata din acte va trebui editata  corespunzator. Astfel, programul va identifica in automat daca este sau  nu caz de suprafata diminuata nemaifiind necesara actionarea  comutatorului de suprafata diminuata. Dupa apelarea comenzii [F25.  Generare fisiere CGXML], fisierul aferent imobilului va include si  suprafata din acte indrodusa. De asemenea si fisa de date a imobilului  va include – dupa caz – declaratia de accept a suprafetei diminuate.

In rubrica aferenta coordonatelor imobilului si constructiilor,  valorile acestor coordinate se vor inscrie cu un numar fix de 4  zecimale, aspect ce se va mentine atat dupa salvarea datelor imobilului,  cat si in cadrul fisierului CGXML aferent acestuia.

Ultimul update lansat la 10 septembrie 2018 include remedieri de erori și îmbunătățiri ale comenzilor existente.

- Pentru că în procesul de prelucrare a datelor și de realizare a  livrabilelor fiecare click contează, la apelarea comenzii F21.  Adăugare/Editare date imobil în câmpul de selecție a tipului de imobil  se propune ca variantă implicită tipul de imobil neîmprejmuit;

- În cazul lucrărilor de cadastru sistematic desfășurate pe fostele zone  necooperativizate, la înscrierile în partea a 2-a a cărții funciare  este utilizată persoana de tip neidentificat. În conformitate cu  prevederile ghidului de utilizare a aplicației Generare CG (pag. 21),  adresa fiecărei persoanei de tip neidentificat va include localitatea  Neidentificata si codul poștal 999999. Comanda F21. Adăugare/Editare  date imobil a fost adaptată astfel încât fiecare persoană de tip  neidentificat va include implicit acest tip de adresă, nefiind necesare  click-uri suplimentare pentru introducerea acestor date;

- Imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru și de carte  funciară ale căror geometrii sunt întretăiate de elemente naturale sau  artificiale (drumuri, cursuri de apă, canale de irigații etc.), conform  prevederilor actuale, se vor împărți în parcele distincte cărora li se  vor acorda numere cadgen separate. Întrucât fiecare parcelă are același  identificator electronic de proveniență, la salvarea datelor introduse  în cadrul comenzii F21. Adăugare/Editare date imobil a fost eliminată  restricția privind unicitatea acestor identificatori;

- La introducerea datelor calendaristice ale documentelor de proprietate  se pot introduce acum și date anterioare anului 1900, situație  specifică zonelor de carte funciară veche.

Acest update include printre altele remedierea unor erori si imbunatatiri ale comenzilor existente.

– a fost eliminata eroarea privind verificarea existentei adresei  postale a persoanelor de tip “neidentificat” la salvarea datelor  (comanda F21).

– in cadrul comenzii F22, la actionarea butonului conversie .xls  ->.pdf, a fost introdusa o optiune noua. Astfel, dupa apasarea  butonului si selectarea directorului fisierelor xls, programul ofera de  acum si posibilitatea conversiei tuturor fisierelor xls identificate  intr-un singur fisier pdf. Asadar, toate registrele sau toate fisele de  date ale imobilelor pot fi convertite intr-un singur fisier pdf.

Conform  prevederilor Ordinului nr. 423 din 26 iunie 2018 privind modificarea şi  completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în  evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul  directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate  Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 612 din 17  iulie 2018, anexele din componența documentațiilor cadastrale au suferit  completări.

Ca  urmare, începând din data de 19 iulie 2018 aplicațiile TopoGraph 7.0 și  7.1 au fost actualizate astfel încât, prin utilizarea comenzii [F19.  Proiect Documentație Cadastrală] anexele textuale generate vor respecta  forma impusă de legislația în vigoare.

  • Incepand cu data de 18 iulie 2018 aplicatiile TopoGraph7.1 si CADGen2.0 includ doua comenzi noi pentru cadastru sistematic, apelabile la prompul de comanda in AutoCAD si BricsCAD. Comenzile RAPORT si CSV reprezinta  doua unelte ajutatoare pentru faza de realizare a planului cadastral  si, respectiv, pentru gestionarea datelor persoanelor fizice sau  juridice ce vor face parte din componenta sectoarelor cadastrale.

Comanda RAPORT permite realizarea unui raport  parcelar extern în format .xls direct din desenul aferent sectorului  cadastral. Functia este apelabila in orice moment, indiferent de stadiul  desenului si de numarul imobilelor ce contin date asociate si permite  verificarea vizuala globala a datelor de teren deja introduse (numere  cadgen, numere cadastrale vechi, tipuri imobile, numere CF vechi, numere  parcele, categorii de folosinta, suprafete, numere tarla, numere  titluri, nume persoane etc).

Comanda CSV permite realizarea unui fisier .csv al  persoanelor care vor face parte dintr-un sector cadastral. Comanda este  utila in cazul in care se dispune in prealabil de datele individuale si  de adresa ale persoanelor fizice sau juridice. Fisierul .csv al  persoanelor se salveaza astfel încat, prin utilizarea ulterioara a  comenzii si indicarea aceluiasi fisier, acesta se va completa  corespunzator cu noile persoane introduse. Dupa realizarea fisierului  .csv , acesta va putea fi utilizat in cadrul comenzii F28. Import/export  date persoane, identificarea persoanelor fiind posibila pe baza de CNP  sau CUI.

Ca răspuns la solicitarea unor OCPI-uri privind includerea datei la care au fost emise documentele de proprietate sau posesie (rubrica din subtabelul 3. PROPRIETATEA / POSESIA) in fisele de date ale imobilelor, incepand din 10 aprilie 2018 aplicatiile TopoGraph7.1 si CADGen1.0 includ si această noua optiune. De asemenea, in cadrul comenzii F22. Generare anexe cadastru, noua versiune ofera posibilitatea conversiei fisierelor Excel aferente registrelor cadastrale, opisului alfabetic sau a fiselor de date ale imobilelor, din formatul XLS in formatul PDF.

Incepand din 26 martie 2018, suita de aplicatii TopoGraph7.0, TopoGraph7.1 si CADGen1.0 este disponibila si pentru AutoCAD 2019. Pentru utilizatorii aplicatiilor CADGen1.0 si TopoGraph7.1 : structura fisierelor CGXML generate de aplicatii corespunde acum noilor cerinte impuse de E-Terra3, prin actualizarea nomenclatorului STREETTYPE pentru tipurile de strada CALEA si PIATA.

Incepand cu versiunea actualizata din 19 martie 2018, Comanda C1. Cotare Parcela, permite cotarea multipla a tuturor parcelelor selectate din cadrul unui sector cadastral sau plan parcelar, etc.(pana acum se putea face doar cotarea individuala, pentru fiecare parcela); de asemenea, s-a realizat recunoasterea diacriticelor si la importul fisierelor .cgxml in AutoCAD si BricsCAD.(pana acum era doar pentru creare, nu si pentru Import).

Ca urmare a precizarilor ANCPI din 26.02.2018 privind utilizarea diacriticelor romanesti in cadrul fisierelor CGXML, precum si in urma intrarii in productie a ultimei versiuni E-Terra3 (1.0.8.46), incepand din 12.03.2018 aplicatiile CADGen1.0 si TopoGraph7.1 au fost actualizate. Astfel, la ultimele versiuni CADGen1.0 si TopoGraph7.1 comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] permite utilizarea diacriticelor romanesti (in conditiile stipulate in manualul de utilizare la pag. 6 si pag. 4), iar fisierele CGXML generate cu ajutorul comenzii [F25.Genereaza fisiere CGXML] vor contine diacriticele utilzate. De asemenea, pentru fisierele CGXML generate cu ajutorul comenzii F25, denumirile persoanelor juridice vor fi incluse in cadrul campului LASTNAME, conform ultimelor precizari ale ANCPI (impuse de noua versiune E-Terra3).

Versiunea trial timp de 30 zile gratuita pentru tine!

Nota: Aplicatia are nevoie fie de AutoCAD (Full Engine, 2002 sau mai nou), fie de BricsCAD Pro (v12 sau mai nou) ca platformă CAD pentru a funcționa. Dacă nu aveți instalata una dintre aceste platforme, puteți descărca o versiune de încercare a fiecăruia dintre ele apasand pe urmatoarele: BricsCAD, AutoCAD