TopoGraph 7.1

Aplicatie CAD completa si performanta in limba romana si la standarde de proiectare romanesti, indispensabila in domeniul topografiei, cadastrului si ingineriei civile
Descarca TrialComanda
 • Importul coordonatelor topografice stocate in fisiere ASCII cu extensia xyz sau txt si distributia informatiei topografice pe layere personalizate (puncte, numere, cote, coduri, note-text);
 • Realizarea de caroiaj rectangular si poligonal in campul planului topografic, in functie de scara planului;
 • Seturi complexe de instrumente necesare gestionarii punctelor si parcelelor;
 • Construirea de profile topografice longitudinale, transversale simple, transversale multiple pentru proiectarea si/sau reabilitarea cailor de comunicatie, profile pentru canalizare;
 • Simboluri pentru semne conventionale si rutiere, inserare legenda plan, distribuire simboluri pe layere, disponibilitate linii topografice personalizate;
 • Calcule topografice uzuale cum sunt: retrointersectia, intersectia inainte, calcul orientari, formular de calcul al coordonatelor topografice in baza elementelor masurate in teren, transcalculul coordonatelor din Stereo 70 in WGS 84 si invers;
 • Realizarea de tabele si rapoarte de coordonate, salvarea in fisiere .xyz a coordonatelor din blocuri cu atribute sau entitati grafice;
 • Realizarea anexelor grafice si textuale necesare documentatiilor cadastrale (PAD, Plan-releveu UI, tabel de miscare parcelara, carnet de teren prin metode clasice, schite de reperaj, proiect cadastral, fisier CP si anexe textuale in format .xls conform tipului de documentatie cadastrala etc.);
 • Realizarea de modele digitale de teren (TIN) prin puncte topografice si 3Dpoly (breaklines), construirea de modele gridate ale terenurilor, calculul si afisarea curbelor de nivel, instrumente de gestiune a poliliniilor tridimensionale (breaklines);
 • Calculul volumelor stocurilor si excavatiilor prin introducerea cotei planului de referinta si/sau determinarea volumului dintre doua suprafete;
 • Proiectarea axului longitudinal al cailor de comunicatie, calculul liniilor de ruptura produse in teren prin tranzitia profilului transversal al unui drum proiectat de-a lungul axului longitudinal, proiectarea platformelor orizontale etc.
Update 19.11.2018

Începând cu data de 19 noiembrie 2018 aplicațiile TopoGraph7.0, TopoGraph7.1 și CADGen2.0 sunt disponibile și pentru noul BricsCAD V19.

În cadrul noului update aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0, pentru cadastru sistematic includ următoarele îmbunătățiri:

          A fost introdusă comanda nouă RAPORTCF disponibilă prin tastare la promptul de comandă. Aceasta permite realizarea unui raport extern al înscrierilor de carte funciară introduse în sector până la momentul apelării comenzii. Raportul se generează în format .xls, indiferent de stadiul desenului și de numărul imobilelor cu date asociate. Comanda permite verificarea vizuală globală a tuturor înscrierilor din partea a 2-a sau a 3-a a cărții funciare, pentru fiecare imobil în parte.

În cadrul comenzii [F24. Localizare imobil în plan] a fost introdus un nou criteriu de localizare a imobilelor, după numărul actului de proprietate sau posesie.

De asemenea, imobilele identificate după criteriul de localizare introdus, pot fi inclusiv eliminate prin opțiunea de ștergere a acestora.

Update 01.11.2018

Începând cu data de 01 noiembrie 2018 aplicațiile TopoGraph7.1 și CADGen2.0 includ două comenzi noi pentru lucrările de cadastru sistematic. Comenzile noi sunt disponibile numai prin tastare la promptul de comandă în AutoCAD și/sau BricsCAD.

Comanda GEOTEST
Această comandă este disponibilă prin tastarea cuvântului GEOTEST la promptul de comandă, și permite verificarea corespondenței dintre geometriile curente ale imobilelor cu date asociate și geometriile acestor imobile din baza de date internă a acestora. Practic, după asocierea informațiilor cadastrale, cu ajutorul acestei comenzi se pot identifica acele imobile care au suferit modificări geometrice ulterioare intenționate sau accidentale (de ex. mutarea unor vertexuri, ștergeri/adăugări de vertexuri, modificări de poziții ale imobilelor etc). După apelarea comenzii programul va efectua testul și va afișa rezultatul într-o casetă de forma:

Această opțiune a fost inclusă și în cadrul comenzii [F25. Genereaza fisiere CGXML], programul oferind totuși și posibilitatea de omitere a rezultatelor testului geometric efectuat.

Comanda DATAGO
Această comandă este disponibilă prin tastarea cuvântului DATAGO la promptul de comandă, și permite copierea sau mutarea datelor asociate de la un imobil-sursă, la un imobil-destinație (fără date). Imobilul fără date asociate (imobilul-destinație) trebuie să fie reprezentat printr-o polilinie 2D închisă situată pe layerul TERENURI, în elevație zero și fără segmente curbe. După selecția imobilului-destinație va fi afișată o casetă de forma:

Această comandă poate fi utilă, spre exemplu, în cazul imobilelor pentru care există aceiași proprietari și aceleași acte de proprietate (înscrieri). Ulterior, datele imobilului-destinație pot fi actualizate cu ajutorul comenzii F21, modificând – după caz - numărul CADGEN și datele parcelelor componente (suprafață, numar parcelă, număr tarla etc). Comanda are ca scop creșterea productivității în procesul de introducere a datelor pentru imobilele din sectorul cadastral. Descrierile detaliate ale acestor noi comenzi se regăsesc și în manualele de utilizare ale aplicațiilor TopoGraph7.1 și CADGen2.0.

Update 09.10.2018

- In cadrul comenzii [F21. Adaugare/Editare date imobil] a fost introdusa o caseta de introducere a suprafetei din act a imobilului. Aceasta caseta a fost amplasata in zona Coordonate, sub butonul Export coordonate, ca in imaginea de mai jos:

La selectia unei polilinii in vederea adaugarii informatiilor cadastrale, caseta suprafetei din acte se va completa implicit cu valoarea suprafetei masurate a imobilului (suprafata poliliniei). In cazul in care suprafata din acte a imobilului este mai mare decat cea masurata, caseta continand suprafata din acte va trebui editata corespunzator. Astfel, programul va identifica in automat daca este sau nu caz de suprafata diminuata nemaifiind necesara actionarea comutatorului de suprafata diminuata. Dupa apelarea comenzii [F25. Generare fisiere CGXML], fisierul aferent imobilului va include si suprafata din acte indrodusa. De asemenea si fisa de date a imobilului va include – dupa caz – declaratia de accept a suprafetei diminuate.

In rubrica aferenta coordonatelor imobilului si constructiilor, valorile acestor coordinate se vor inscrie cu un numar fix de 4 zecimale, aspect ce se va mentine atat dupa salvarea datelor imobilului, cat si in cadrul fisierului CGXML aferent acestuia.

Update 10.09.2018

Ultimul update lansat la 10 septembrie 2018 include remedieri de erori și îmbunătățiri ale comenzilor existente.
- Pentru că în procesul de prelucrare a datelor și de realizare a livrabilelor fiecare click contează, la apelarea comenzii F21. Adăugare/Editare date imobil în câmpul de selecție a tipului de imobil se propune ca variantă implicită tipul de imobil neîmprejmuit;
- În cazul lucrărilor de cadastru sistematic desfășurate pe fostele zone necooperativizate, la înscrierile în partea a 2-a a cărții funciare este utilizată persoana de tip neidentificat. În conformitate cu prevederile ghidului de utilizare a aplicației Generare CG (pag. 21), adresa fiecărei persoanei de tip neidentificat va include localitatea Neidentificata si codul poștal 999999. Comanda F21. Adăugare/Editare date imobil a fost adaptată astfel încât fiecare persoană de tip neidentificat va include implicit acest tip de adresă, nefiind necesare click-uri suplimentare pentru introducerea acestor date;
- Imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru și de carte funciară ale căror geometrii sunt întretăiate de elemente naturale sau artificiale (drumuri, cursuri de apă, canale de irigații etc.), conform prevederilor actuale, se vor împărți în parcele distincte cărora li se vor acorda numere cadgen separate. Întrucât fiecare parcelă are același identificator electronic de proveniență, la salvarea datelor introduse în cadrul comenzii F21. Adăugare/Editare date imobil a fost eliminată restricția privind unicitatea acestor identificatori;
- La introducerea datelor calendaristice ale documentelor de proprietate se pot introduce acum și date anterioare anului 1900, situație specifică zonelor de carte funciară veche.

Update 03.09.2018

Acest update include printre altele remedierea unor erori si imbunatatiri ale comenzilor existente.
– a fost eliminata eroarea privind verificarea existentei adresei postale a persoanelor de tip “neidentificat” la salvarea datelor (comanda F21).
– in cadrul comenzii F22, la actionarea butonului conversie .xls ->.pdf, a fost introdusa o optiune noua. Astfel, dupa apasarea butonului si selectarea directorului fisierelor xls, programul ofera de acum si posibilitatea conversiei tuturor fisierelor xls identificate intr-un singur fisier pdf. Asadar, toate registrele sau toate fisele de date ale imobilelor pot fi convertite intr-un singur fisier pdf.

Update 19 iulie 2018
Conform prevederilor Ordinului nr. 423 din 26 iunie 2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 612 din 17 iulie 2018, anexele din componența documentațiilor cadastrale au suferit completări.
Ca urmare, începând din data de 19 iulie 2018 aplicațiile TopoGraph 7.0 și 7.1 au fost actualizate astfel încât, prin utilizarea comenzii [F19. Proiect Documentație Cadastrală] anexele textuale generate vor respecta forma impusă de legislația în vigoare.
Update 18 iulie 2018
 • Incepand cu data de 18 iulie 2018 aplicatiile TopoGraph7.1 si CADGen2.0 includ doua comenzi noi pentru cadastru sistematic, apelabile la prompul de comanda in AutoCAD si BricsCAD. Comenzile RAPORT si CSV reprezinta doua unelte ajutatoare pentru faza de realizare a planului cadastral si, respectiv, pentru gestionarea datelor persoanelor fizice sau juridice ce vor face parte din componenta sectoarelor cadastrale.

Comanda RAPORT permite realizarea unui raport parcelar extern în format .xls direct din desenul aferent sectorului cadastral. Functia este apelabila in orice moment, indiferent de stadiul desenului si de numarul imobilelor ce contin date asociate si permite verificarea vizuala globala a datelor de teren deja introduse (numere cadgen, numere cadastrale vechi, tipuri imobile, numere CF vechi, numere parcele, categorii de folosinta, suprafete, numere tarla, numere titluri, nume persoane etc).

Comanda CSV permite realizarea unui fisier .csv al persoanelor care vor face parte dintr-un sector cadastral. Comanda este utila in cazul in care se dispune in prealabil de datele individuale si de adresa ale persoanelor fizice sau juridice. Fisierul .csv al persoanelor se salveaza astfel încat, prin utilizarea ulterioara a comenzii si indicarea aceluiasi fisier, acesta se va completa corespunzator cu noile persoane introduse. Dupa realizarea fisierului .csv , acesta va putea fi utilizat in cadrul comenzii F28. Import/export date persoane, identificarea persoanelor fiind posibila pe baza de CNP sau CUI.

 

Update 10 aprilie 2018

Ca răspuns la solicitarea unor OCPI-uri privind includerea datei la care au fost emise documentele de proprietate sau posesie (rubrica din subtabelul 3. PROPRIETATEA / POSESIA) in fisele de date ale imobilelor, incepand din 10 aprilie 2018 aplicatiile TopoGraph7.1 si CADGen1.0 includ si această noua optiune. De asemenea, in cadrul comenzii F22. Generare anexe cadastru, noua versiune ofera posibilitatea conversiei fisierelor Excel aferente registrelor cadastrale, opisului alfabetic sau a fiselor de date ale imobilelor, din formatul XLS in formatul PDF.

Update 26 martie 2018

Incepand din 26 martie 2018, suita de aplicatii TopoGraph7.0, TopoGraph7.1 si CADGen1.0 este disponibila si pentru AutoCAD 2019. Pentru utilizatorii aplicatiilor CADGen1.0 si TopoGraph7.1 : structura fisierelor CGXML generate de aplicatii corespunde acum noilor cerinte impuse de E-Terra3, prin actualizarea nomenclatorului STREETTYPE pentru tipurile de strada CALEA si PIATA.

Update 19 martie 2018

Incepand cu versiunea actualizata din 19 martie 2018, Comanda C1. Cotare Parcela, permite cotarea multipla a tuturor parcelelor selectate din cadrul unui sector cadastral sau plan parcelar, etc.(pana acum se putea face doar cotarea individuala, pentru fiecare parcela); de asemenea, s-a realizat recunoasterea diacriticelor si la importul fisierelor .cgxml in AutoCAD si BricsCAD.(pana acum era doar pentru creare, nu si pentru Import).

Update 12.03.2018

Ca urmare a precizarilor ANCPI din 26.02.2018 privind utilizarea diacriticelor romanesti in cadrul fisierelor CGXML, precum si in urma intrarii in productie a ultimei versiuni E-Terra3 (1.0.8.46), incepand din 12.03.2018 aplicatiile CADGen1.0 si TopoGraph7.1 au fost actualizate. Astfel, la ultimele versiuni CADGen1.0 si TopoGraph7.1 comanda [F21. Adaugare/Editare date imobil] permite utilizarea diacriticelor romanesti (in conditiile stipulate in manualul de utilizare la pag. 6 si pag. 4), iar fisierele CGXML generate cu ajutorul comenzii [F25.Genereaza fisiere CGXML] vor contine diacriticele utilzate. De asemenea, pentru fisierele CGXML generate cu ajutorul comenzii F25, denumirile persoanelor juridice vor fi incluse in cadrul campului LASTNAME, conform ultimelor precizari ale ANCPI (impuse de noua versiune E-Terra3).

Prețuri TopoGraph

CLICK PE ICOANA PENTRU COMANDA

TOPOGRAPH 7.0

TopoGraph 7.0

350 €

(o cheie de protectie inclusa)

TopoGraph 7.0 UPGRADE

200 €

actualizare de la versiunile
2.0, 3.0, 4.0, 5.0 şi 6.0

TOPOGRAPH 7.1 - INCLUDE SECTIUNEA CADASTRU GENERAL

TopoGraph 7.1

550 €

(o cheie de protectie inclusa)

TopoGraph 7.1 UPGRADE

250 €

actualizare de la versiunile
2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 
(se schimba cheia USB)

TopoGraph este singura solutie completa cu interfata in limba romana si la standarde de proiectare romanesti, care iti rezolva cu succes provocarile legate de prelucrarea datelor culese pe teren, realizarea de rapoarte rapide, modele digitale de teren, produse grafice pentru topografie inginereasca, cadastru sporadic si cadastru sistematic. Aplicatia TopoGraph se integreaza in capabilitatile CAD existente ale programelor consacrate de proiectare asistata de calculator BricsCAD (versiunile V12 – 18 Pro si Platinum) si AutoCAD (versiunile 2002 – 2019) si ofera o experienta fara egal in productivitatea si performanta in domeniu, valoarea acesteia fiind o investitie, nu un cost.

Folosirea aplicatiei TopoGraph poate fi omniprezenta in intreaga gama de proiecte de infrastructura civila. Fiecare companie de cercetare, proiectare de infrastructura rutiera sau inginerie, institutie de stat, persoane autorizate din domeniul geodeziei, cadastrului sau topografiei ingineresti sau miniere are nevoie de aceasta aplicatie pentru a gestiona datele, a evalua si raporta calitatea lucrarilor si a extrage ulterior datele necesare pentru proiectele in desfasurare si viitoare. TopoGraph indeplineste eficient cerintele si standardele actuale in domeniile mai sus mentionate intr-o aplicatie curprinzatoare si eficienta, cu investitie minima si performanta maxima.

Va invitam sa vizitati si sa va abonati la canalul Youtube dedicat aplicatiei unde postam saptamanal tutoriale noi cu functiile si updateurile aparute pentru TopoGraph. Click aici

TopoGraph este o aplicatie de topografie inginereasca si cadastru dezvoltata cu ajutorul limbajelor de programare AutoLISP si C++ (ARX si BRX), fiind disponibila pentru AutoCAD (versiunile 2002-2019) si pentru BricsCAD (versiunile V12-18 Pro si Platinum).

Programul se adreseaza firmelor si persoanelor autorizate care desfasoara lucrari de specialitate pe teritoriul Romaniei si cuprinde un numar de 90 de comenzi grupate intr-un meniu principal si 11 bare de instrumente (toolbars).

TopoGraph a fost conceput si apoi continuu dezvoltat si actualizat pentru a raspunde cerintelor intregului proces de proiectare din domeniul topografiei ingineresti, cadastrului sau ingineriei civile si miniere din Romania. Astfel, TopoGraph nu este doar un “instrument de procesare”. Aplicatia TopoGraph te asigura ca procesul de proiectare, se va realiza cu foarte mare usurinta si cu productivitate crescuta cu peste 60% fata de restul aplicatiilor, datorita graficii simple si intuitive de tip all-in, fiind o aplicatie cu adevarat interdisciplinara.

De retinut : un produs, indiferent că vorbim de o aplicatie software sau de hardware ce rezolvă o problemă punctuală, trebuie privit ca un angajat, adică trebuie să facă treabă si să merite banii primiti pentru a i se justifica prezenta în companie. Asadar, odata cu utilizarea Topograph, primesti produsul de care ai nevoie pentru a-ti pastra avantajul competitional, plus:

* support excelent dupa vanzare
* se pot face adaptari sau comenzi personalizare pentru aplicatie, in cazul in care un client doreste ca la o comanda/functie sa arate altfel rezultatul.
* este continuu updatata conform ultimelor cerinte ale institutiilor statului.
* nu este cea mai veche aplicatie din domeniu, insa este cu siguranta cea mai intretinuta si de care se ocupa permanent, cautand sa acopere necesitatile tuturor persoanelor/firmelor care activeaza in industria topografiei si cadastrului, insa si altor industrii conexe care au codul CAEN 7112.
* reducerea considerabila a timpului de finalizare si predare a lucrarilor si proiectelor.
* posibilitatea de a utiliza aplicatia la birou, acasa si in timpul calatoriilor/concediilor, avand continuitate in desfasurarea proiectelor.
* acces la update-uri si actualizari legislative periodice si continue, aplicatia fiind realizata pe baza nevoilor reale ale specialistilor si feedback-ului lor, acestea fiind GRATUITE si se trimit automat pe email catre fiecare client in momentul unei revizii noi.
* siguranta, corectitudinea si buna gestionare a bazei de date, eliminand 100% posibilitatea erorilor umane care pot interveni prin folosirea mijloacelor conventionale.
* facilitati multiple si meniuri usor de folosit.
* automatizarea si simplificarea procedurilor de lucru.
* rapiditate in intocmirea lucrarilor, proiectelor, anexelor grafice si textuale.
* siguranta ca investitia in achizitionarea Topograph va fi amortizata urgent, in maxim 2 lucrari.

Submeniul Cadastru cuprinde un set de 28 de comenzi destinate realizarii anexelor tipizate din cuprinsul documentatiilor cadastrale, conform Ordinului nr. 1340/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014.

Secţiunea Cadastru General este disponibila doar pe versiunea TopoGraph 7.1. Aceasta cuprinde un număr de 9 comenzi grupate în submeniul Cadastru. Accesarea submeniului Cadastru poate fi facuta, fie direct din meniul pull-down TopoGraph, fie prin tastarea la promptul de comanda a comenzii CADASTRU.

Comenzile sectiunii Cadastru General sunt amplasate in zona din dreapta-jos a casetei de dialog Cadastru.

SELECTATI DIN
TUTORIALELE VIDEO ALATURATE

Vedeti mai multe tutoriale pe canalul nostru de YouTube

Manualele de utilizare ale aplicatiei TopoGraph

TESTEAZA GRATUIT

Daca ti-am atras atentia si esti curios de toate functiile si capabilitatile aplicatiei TopoGraph si cum te poate ajuta aceasta in activitatea ta, te invitam sa descarci TopoGraph 7.1 prin butonul de mai jos si sa testezi GRATUIT timp de 30 zile, chiar de astazi.

Descarca TopoGraph

Introdu numele / numele companiei si adresa de email pe care doresti sa primesti linkul de descarcare.


Contacteaza-ne!

România, Hunedoara,
Strada Ion Creangă, Nr. 1/27

+40 722 564 125

office@topo.com.ro

Servicii de topografie si cadastru

Producator al softului TopoGraph & CADGen 

Distribuitor autorizat de software proiectare BricsCAD in Romania

SOFTWARE

Topograph